Covidvaccin

Även Sverige pausar Astra Zenecas vaccin

Även Sverige pausar Astra Zenecas vaccin
Foto: TT.

Folkhälsomyndigheten stoppar tillfälligt användning av Astra Zenecas vaccin tills Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Artikeln är uppdaterad kl 16.58 den 16 mars.

– Vi har åter ett bakslag som gör att vi känt oss tvingade att pausa användning av Astra Zenecas vaccin, sa Anders Tegnell, under dagens presskonferens.

Som Vårdfokus rapporterat pausade en rad länder både i och utanför Europa Astra Zenecas vaccin redan förra veckan. I går sällade sig Tyskland och Frankrike till dem.

Orsaken var då rapporter om att vaccinerade drabbats av blodproppar, så kallad tromboembolism.

Både Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och svenska Läkemedelsverket gjorde bedömningen att det inte gått att se ett samband mellan vaccinet och blodpropparna. Det var inte fler vaccinerade som drabbats av blodpropp. Likaså har Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderat fortsatt vaccination.

Allvarligare tillstånd

Men enligt Folkhälsomyndigheten kom det under helgen rapporter om en ny, misstänkt biverkan. Den har bedömts som allvarligare och är orsaken till att Folkhälsomyndigheten i morse pausade användningen av vaccinet.

– Det är en väldigt allvarlig påverkan på koagulationssystemet, som lett till både proppar och blödningar. En del av personerna som drabbats har avlidit av detta.

EMA granskar händelserna med tromboembolism, och nu även en ny misstänkt biverkan, för att avgöra om det finns ett samband med vaccinet. När Folkhälsomyndigheten idag stoppar användningen tillfälligt så är det en försiktighetsåtgärd.

-Det är fortfarande osäkert om det verkligen finns en koppling till vaccinationerna eller om det här är en slumpmässig händelse. Därför följer vi nu noggrant den fortsatta utredningen som sker på EMA.

Information till vaccinerade

I morse följde alltså de svenska myndigheterna de länder som redan pausat vaccinet.

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket kommer nu att gå ut med information till de som redan fått vaccinet, om vilka symtom de ska vara uppmärksamma på. Informationen hittar du här.

Det här gäller för de som fått vaccinet

Det här är Folkhälsomyndighetens råd till de som fått Astra Zenecas vaccin de senaste 14 dagarna.

  • Den som får inga eller lindriga biverkningar behöver inte göra någonting.
  • Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats.

Den som får symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd ska kontakta vården. Symtom att vara uppmärksam på är:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.
  • Om symtomen uppkommer ska man kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att man vaccinerats. Den som känner sig akut sjuk ska direkt kontakta vården eller 112.

-De som drabbas av den här rubbingen i koagulationssystemet kan få en blandning mellan blödning och proppar. Rådet är ha uppmärksamhet för småblödningar i huden eller näsblod, säger Anders Tegnell.

10-15 rapporterade fall

Det finns inget fall rapporterat i Sverige. Det är ovanliga händelser med 10-15 rapporterade fall i Europa, där 17 miljoner doser har givits.

-Symtomen har kommit ganska snabbt efter vaccinationen, ibland bara efter någon dag och max 14 dagar efteråt. De som är vaccinerade för länge sedan behöver inte oroa sig, säger Anders Tegnell.

-Det har också framför allt varit hos yngre personer, och det är ganska få yngre personer som är vaccinerade i Sverige.

EMA utreder nu de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in. På torsdag ska läkemedelsmyndighentens säkerhets- och riskkommitte, PRAC, ha möte.

-Då ska de avgöra om det finns samband med vaccinet. Om det gör det så ska risken bedömas. Det är ett skyndsamt arbete, då man ser allvarligt på säkerhet vad gäller vaccin, sa Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket under presskonferensen.

Gott skydd mot covid-19

Både Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket poängterade att Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19, och att även framöver behöver nyttan vägas mot riskerna.

Det nyligen godkända vaccinet från Janssen liknar Astra Zenecas i sin verkningsmekanism. Sverige väntar sin första leverans av vaccinet i april.

Enligt Läkemedelsverket kunde man i studierna innan godkännandet se ett fåtal fall av blodpropp hos de vaccinerade.

-Det var inte en tillräckligt starkt signal för att man skulle tro att de orsakats av vaccinet och det finns inget samband fastslaget. Men det kommer övervakas noggrant, Ulla Wändel Liminga, på Läkemedelsverket.

De som fått dos ett av Astra Zenecas vaccin får avvakta en period. Anders Tegnell bedömer att det inte borde bli ett stort problem då andra dosen ska ges först efter 9-12 veckor.

-Man har ett bra skydd mot sjukdomen redan efter en dos.

Både Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket poängterar att Astra Zenecas vaccin ger ett mycket gott skydd mot covid-19, och att covid-19 kan vara en mycket allvarlig sjukdom.

-Risken behöver vägas mot nyttan vaccinet gör, säger Ulla Wändel Liminga, på Läkemedelsverket.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida