»Avtalet är föråldrat«

»Golvet« för villkoren, som arbetstider och ob-ersättning, finns i Allmänna bestämmelserna. Men de är helt föråldrade, anser Vårdförbundets chefsförhandlare.

29 oktober 2009

På många håll i landet säger nu arbetsgivarna upp de avtal och arbetstidsmodeller som man har förhandlat fram lokalt. Om inget annat avtal skrivs på betyder det att det är Allmänna bestämmelserna, ab, som styr, det »golv« som en gång har förhandlats fram, och så arbetstidslagen förstås. ?

Men ab är gammalmodigt och ett hinder för utvecklingen av en modern vårdorganisation, tycker Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Sjöström.

– Vi måste ha en arbetsorganisation som utgår från patienternas behov och inte efter vad som står i ab, säger hon.?

Hon påpekar att andra yrkesgrupper har bilagor som handlar specifikt om deras arbetstider. Det gäller till exempel läkarna och lärarna. ?

– Jag önskar att vi hade en särskild bilaga om arbetstiderna i vården. Jag är övertygad om att verksamhetsansvariga som arbetar för att skapa en god och hälsosam vårdmiljö ser behov av att organisera arbetet på ett bättre sätt än vad ab ger möjlighet till i dag, säger hon.??

Kerstin Sjöström menar att i den tid av åtstramningar som vi upplever just nu visar det sig att arbetstiderna tenderar att bli väldigt styrda ovanifrån. ?

– Men hur arbetstiderna är förlagda, precis som lönerna och andra villkor, bör lösas efter de lokala behoven, säger hon.?

Och bidra till att ta hand om behovet av verksamhetsförbättringar, understryker Kerstin Sjöström.?

Att vara styrd ovanifrån, oavsett om det handlar om arbetstider eller andra villkor, innebär att vården drabbas. Lusten att skapa bättre vård skadas.?

– Vi behöver ett nytt avtal som är anpassat till att vården bedrivs dygnet runt. Det ford­ras andra typer av regler än de som finns i dagens ab, regler som värderar tiden på ett annat sätt än nu, säger Kerstin Sjöström.??

Ersättningarna för obekväm tid, ob, tillhör de delar av ab som hon skulle vilja ändra på. För några år sedan var också förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting ganska långt gångna för att ersätta dagens kronor och ören i ersättning med en procentsats av individens lön. Men det sprack i sista stund.?

– Visst ska obehaget av att arbeta obekväm tid ersättas. Men framför allt är det min kunskap och kompetens som ska belönas – också på natten. Därför måste ersättningarna förändras!?

Nu ska man inte kasta ut barnet med badvattnet. Det finns värden i ab som man måste slå vakt om också i framtiden. Ett är semesterreglerna, ett annat de långa uppsägnings­tiderna.?

– Fast å andra sidan har vi inget omställningsavtal som man har i andra sektorer på arbetsmarknaden, säger Kerstin Sjöström. Uppsägningstiden är visserligen lång för den som har varit anställd länge, men tiden bara går utan att arbetsgivaren hjälper till med insatser för att förbereda de uppsagda för ett annat yrkesliv.??

Att ab är ett samarbetsprojekt mellan flera olika fackförbund är ett skäl till att det har gått långsamt att förändra avtalet. Ett annat är att Vårdförbundet har måst prioritera lönerna.?

– När vi kämpar för att få upp lönerna kommer ab i andra hand, konstaterar Kerstin Sjöström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida