DO-kritik mot landstingens lönekartläggningar

DO-kritik mot landstingens lönekartläggningar
Lön får inte ha något att göra med kön. Arkivbild: Mostphotos

Lyckas inte förklara skillnader mellan mäns och kvinnors löner.

11 april 2014

Diskrimineringsombudsmannen, DO, håller just nu på med en granskning av landstingens lönekartläggningar, som enligt lag ska analysera skillnader mellan kvinnor och mäns löner. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra orättvisa löneskillnader – som bara går att koppla till kön.

Nu börjar resultaten droppa in och ingen av de hittills åtta granskade landstingen får godkänt.

– Det handlar mycket om att analysen av kvinnor och män som utför lika och likvärdiga arbeten är otillräcklig, säger Peter Tai Christensen, chef för DO:s granskningsenhet.

Missat perspektiv

Här är landstinget Dalarna ett exempel, som bara tittat på genomsnittlig lönenivå och inte på lönespridning.

”Om lönespridningen skiljer sig mellan kvinnodominerade arbeten och likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade kan det vara ett tecken på att prestationer och resultat inte värderas lika högt inom de olika arbetena eller att utvecklingsmöjligheterna är sämre”, skriver DO i sitt beslut.

Landstinget Östergötland får bland annat kritik för att de valt bort att analysera små löneskillnader, som också ska granskas enligt DO, och för att alltför lättvindigt förklara bort löneskillnader med att lönerna är ”marknadsmässiga”.

Granskningen fortsätter

Gotland, Örebro, Blekinge, Västmanland och Kronoberg tillhör också de landsting och regioner som får kritik av DO. Södermanlands läns landsting ska lämna in kompletterande material. Granskningen av övriga landstings lönekartläggningar fortsätter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida