Dragkamp om barnmorskor

Vårdförbundet ser sig som det bästa facket för barnmorskor, stort nog att förhandla direkt med arbetsgivarna i SKL. Barnmorskeförbundet vill bilda en egen organisation som en del i ett akademikerförbund.Frågan är vad deras medlemmar tycker.

31 juli 2018

Barnmorskeförbundet tycker inte att barnmorsk­ornas specifika yrkesfrågor lyfts fram tillräckligt i Vårdförbundet. De tycker inte heller att deras arbetsvillkor får tillräckligt stort utrymme i förhandlingar med arbetsgivarna. Vårdförbundet tycker att de har mest att erbjuda och ser nu över hur en organisation inom förbundet kan se ut för barnmorskornas professions­utveckling, enligt ordföranden Sineva Ribeiro.

?Men vad tycker enskilda barnmorskor, vill de byta förbund? Barnmorskeförbundet frågar sina medlemmar hur de vill ha det i en enkät som ska gå ut i augusti. Svaren kommer att avgöra om Barnmorskeförbundet går vidare med sina planer. ?

De har nu kontakt med ett akademiker­förbund, SRAT, där Barnmorske­förbundet skulle kunna ingå som en medlemsförening.??

Vad är det för ett förbund?
?SRAT är ett fackförbund inom Saco med knappt 15 000 medlemmar, varav 35 procent arbetar inom kommuner och landsting. 24 olika föreningar driver sina egna frågor inom förbundet. De finns på hela arbetsmarknaden. SRAT organiserar bland annat flygtekniker, lotsar, logopeder, tandhygienister och post­anställda. ?

Vårdförbundet är ett TCO-förbund med drygt 114 000 medlemmar. Ungefär 5 400 av dem är barnmorskor. Förbundet driver yrkes- och villkorsfrågor för barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.??

Hur påverkas barnmorskornas förhandlingsläge om de byter fackförbund till SRAT?
?Vårdfokus frågar förhandlingscheferna på Vårdförbundet och SRAT, men bara en av dem ger svar.?

— Så länge diskussionerna med Barnmorske­förbundet pågår och innan något beslut är fattat tackar vi nej till en intervju, svarar Anders Berndt, biträdande förbundsdirektör och förhandlingschef på SRAT.

?I Barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern berättar förbundsdirektören i SRAT, Elisabeth Mohlkert, att SRAT:s struktur innebär att barnmorskorna kan driva sina egna frågor med förbundet som stöd. På det viset kan de få ett stort inflytande över anställningsvillkor och professionens utveckling, menar hon.??

 

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Vårdförbundets förhandlingschef, Annelie Söderberg, har en annan syn på saken.
Tror du att SRAT kan erbjuda barnmorskor ett bättre förhandlingsläge centralt??
— SRAT ingår i Akademikeralliansen, en förhandlingsorganisation som förhandlar för 17 Saco-förbund inom kommunal och landstingskommunal sektor. Barnmorskornas behov av villkor kring till exempel vila och återhämtning skulle samsas med andra frågor i ett förbund där de flesta är tjänstemän och arbetar under kontorstid.

?— Vårdförbundet förhandlar direkt med arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, och företräder medlemmar som har ungefär samma arbetsvillkor. Därför har vi kunnat driva igenom krav som nattarbetstidsavtal och akademisk specialisttjänstgöring, AST.

??Hur arbetar Vårdförbundet med yrkesfrågor?
?— Vårdförbundet driver inte bara villkorsfrågor utan också utvecklingen av professionerna och vården, där akademisk specialisttjänstgöring och personcentrerad vård är exempel. ?

— En barnmorska som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, eller till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, kan få råd och stöd av Vårdförbundets jurister.??

Hur stödjer Vårdförbundet medlemmar lokalt??
— Vårdförbundet är ett stort yrkesförbund med 21 lokala avdelningar. Det innebär förtroendevalda och ombudsmän nära medlemmarna och representation i lokal samverkan, där förhandlingarna sker. ?

Barnmorskeförbundets vice ordförande, Eva Nordlund, säger till Vårdfokus att om Barnmorskeförbundet bildar en förening inom SRAT kommer barnmorskor att företrädas av förtroendevalda kolleger vid lokala förhandlingar med arbetsgivare. SRAT tar över ansvaret för de regionala och lokala förhandlingarna när ett centralt avtal slutits.

?Förtroendevalda kommer att få stöd av förhandlare från SRAT och om det behövs även från Barnmorskeförbundets styrelse.

Vårdförbundet förhandlar direkt med SKL

  • Arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, sluter huvudöverenskommelser med sex förhandlingskonstellationer.
  • En av dem är Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där Vårdförbundet och Fysiotera­peuterna bildar det egna förbunds­området Hälso- och sjukvård. De båda fackförbunden sitter i förhandlingar direkt med SKL.
  • En annan konstellation är Akademikeralliansen, som förhandlar för SRAT, det förbund som Barnmorskeförbundet eventuellt vill bli en del av.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida