”En del är riktigt förbannade”

”En del är riktigt förbannade”
Margot Kamruddin är vice ordförande för Vårdförbundet i Halland.

Avtalet om ersättning för extrapass har tolkats olika på olika arbetsplatser i Halland. Enligt Vårdförbundet känner sig nu många lurade på utlovad lön.

Som Vårdfokus tidigare berättat (på vårdfokus.se) prövas i år en ny modell för att få ihop arbetspassen under sommaren i Halland. Bonusen för uppskjutna semesterveckor har slopats och man ger i stället lönepåslag per extrapass. Kvällar, helger och nätter ger 3 gånger ordinarie lön, extrapass dagtid ersätts med 2,4 gånger.

Enligt Margot Kamruddin, vice ordförande för Vårdförbundet i Halland, har den nya modellen skapat förvirring och irritation bland sjukvårdspersonalen. Anledningen är att avtalet har tolkats olika av olika medarbetare och chefer. Vissa anställda har lovats ordinarie ersättning plus 2,4 eller 3 gånger lönen. När arbetsgivaren gick ut med ett förtydligande om att det är den lägre nivån som gäller kände sig många lurade.

— En del är riktigt förbannade, säger Margot Kamruddin.

Vårdförbundet i Halland förbereder nu en tvisteförhandling för de medlemmar som hört av sig. Fackets målsättning är att de ska få den ersättning som de kommit överens om med sina chefer från början.

— Vi ska samla ihop fakta utifrån medlemmarnas berättelser och efter september hoppas jag att vi har hela bilden. Ännu vet vi inte hur omfattande det här är, säger Margot Kamruddin.

HR-direktör Cristine Karlsson poängterar att missuppfattningen har uppstått på vissa arbetsplatser och att arbetsgivaren kommer att utvärdera årets ersättningsmodell och process.

— Vi befinner oss fortfarande mitt i sommaren. Efter semestrarna kan vi samla ihop alla delarna. Fattade beslut och tillämpningsanvisningar gäller, men det verkar som om informationen och kommunikationen inte nått ut i alla delar i organisationen på önskat sätt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida