Ett svårt pussel – men givande för alla

Vågaprogrammet ger inte bara ökad förståelse och kunskap, det är också ett sätt att stärka självkänslan och självförtroendet hos personalen, berättar Christina Wendel.

5 oktober 2007

Vågaprogrammet ger inte bara ökad förståelse och kunskap, det är också ett sätt att stärka självkänslan och självförtroendet hos personalen, berättar Christina Wendel.

En möjlighet att byta arbetsplats utan att riskera något – det är Vågaprogrammet. Deltagarna har kvar sin ordinarie anställning och lön och återvänder sedan till sin gamla arbetsplats. Då med stärkt självförtroende och nya kunskaper som de kan dela med sig av till sina kolleger, förklarar Christina Wendel, med i programmets styrgrupp och teamchef för Kvalificerad vård i hemmet i Hässleholm.

– Det finns en rädsla hos många. De är nyfikna och vill gärna prova något nytt, men känner sig många gånger osäkra, de vet vad de har men inte vad de får, säger hon.

Årets Vågaprogram är det tredje i ordningen och har modifierats något sedan premiären för två år sedan. I stället för nio månader och två arbetsplatsbyten, har det reducerats till att omfatta fyra månader och ett arbetsplatsbyte. Dessutom har antalet yrkesgrupper utökats, berättar Christina Wendel. Från att bara ha riktat sig till sjuksköterskor har nu även undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter möjlighet att söka.

De sökande har ökat från år till år, trots det har antalet deltagare minskat. Problemet, förklarar Christina Wendel, är att det kan vara svårt att matcha de önskade bytena med varandra.

Genom att reducera tiden för programmet och gå från två arbetsplatsbyten till ett, hoppades man komma till rätta med matchningsproblematiken. Med facit i hand kan hon konstatera att effekten blev den motsatta.

– De sökande slår hårdare vakt om det enda byte som nu görs. Ska de byta arbetsplats en enda gång vill de självklart komma till en verksamhet de verkligen är intresserade av.

Drygt 30 sökte till årets program vilket, enligt Christina Wendel, är rekord. Men styrgruppen lyckades bara matcha ett fåtal byten, och antalet deltagare blev därför färre än man hade hoppats på.

Trots det tycker Christina Wendel och hennes kolleger i styrgruppen att vinsterna med arbetsplatsbytena är stora. De får stöd av både verksamhetschefer och arbetsgivare, som har beslutat att permanenta programmet. De utvärderingar som har gjorts visar att Vågaprogrammet har haft de positiva effekter som man hoppades på.

Fortsättning följer, lovar Christina Wendel. För att underlätta matchningen och ytterligare öka intresset kan hon tänka sig att återgå till ett upplägg med två byten.

Kontakt: christina.a.wendel@skane.se

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida