Facklig samverkan

Facklig skräll i Norrbotten – viktigt avtal sägs upp

Facklig skräll i Norrbotten – viktigt avtal sägs upp
Vårdförbundet och Kommunal säger idag upp samverkansavtalet med Region Norrbotten. Bild: Mostphotos

De två största fackförbunden för vårdpersonal i Norrbotten, Vårdförbundet och Kommunal, säger upp samverkansavtalet. ”Våra möjligheter att påverka har varit små länge. Det accepterar vi inte längre - våra yrkesgrupper är för viktiga”, säger Vårdförbundets Camilla Eriksson Sundberg.

Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Camilla Eriksson Sundberg, sätter idag ned foten. Tillsammans med Kommunal säger Vårdförbundet upp det samverkansavtal, som i mångt och mycket styr det fackliga arbetet gentemot arbetsgivaren.

Camilla Eriksson Sundberg, Vårdförbundets ordförande i Norrbotten.

– Det har fungerat dåligt i 2,5-3 år och blir hela tiden sämre. Vi har inte fått möjlighet att påverka och vara delaktiga som det är meningen. Nu räcker det, vi accepterar inte det här längre, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Enligt henne har Vårdförbundet fått information om planerade förändringar i sista stund.

– Vi har länge fått väldigt genomarbetade presentationer av förändringar. Det har känts som att det inte funnits möjlighet att påverka förslagen och att arbetsgivaren har nära till beslut. Så ska det inte vara. Meningen är att vi ska få tillföra vår infallsvinkel och att det ska kunna leda till förändringar, säger hon.

”Samverkan är en fasad”

– Man kan beskriva våra samverkansträffar som en fasad. Det är extra anmärkningsvärt att vi inte blivit hörda och respekterade under pandemin när vården vilar på våra medlemmars oerhörda insatser. Men det här började ännu tidigare.

Norrbotten har varit svårt drabbat av covid-19 och sedan 5 veckor arbetar sjuksköterskorna långa arbetspass utifrån krislägesavtalet. I april fick regionen vända sig till Västerbotten för att skicka iva-patienter dit. Fortfarande idag har Norrbotten bland den högsta smittspridningen i landet.

Ska spara 700 miljoner

Samtidigt som pandemin härjar ska Norrbotten spara 700 miljoner, vilket är ett av de hårdaste sparkraven i landet utifrån regionens storlek. Regionledningen har tagit in konsulter som gjort analyser av hur verksamheten ska kunna slimmas. Än så länge är det stabs- och stödfunktioner som drabbats och  620 personer har fått söka om sina tjänster.

– Det pågår en hysterisk omorganisation som är mycket påfrestande. Till hösten blir det ännu värre, då verksamheter i sjukvården kommer att slås samman. Det kommer att bli hårt för våra medlemmar som är förstalinjens-chefer, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Tre månaders uppsägning

Vårdförbundet och Kommunals skriftliga uppsägning kom till regionledningen idag. Det är uppsägningstid på tre månader. Från den 20 augusti kommer det fackliga arbetet främst styras utifrån medbestämmandelagen, mbl.

Enligt lagen har arbetsgivaren skyldighet att informera och förhandla med fackföreningarna om planerade förändringar i verksamheten.

– Vad som händer då vet vi inte exakt. Det är ovanligt att samverkansavtal sägs upp. Men vi har påtalat problemet tidigare och inte fått något gehör. Men vi kommer att luta oss mot lagen, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Kommer en sjuksköterska på en vårdavdelning eller en biomedicinsk analytiker på labb att märka någon skillnad?

– Vi hoppas att det ska leda till något nytt och bättre. Vi har i flera års tid förmedlat till medlemmarna samverkan inte fungerar.

Camilla Eriksson Sundberg förklarar att när det fackliga arbetet faller tillbaka på mbl blir det en hårdare variant jämfört med den mjukare form av dialog som ett samverkansavtal symboliserar.

– Pressen på arbetsgivaren att följa lagen kommer bli större. Vissa medlemmar kan förhoppningsvis märka en förbättring i information om förändringar och vad som är aktuellt att förhandlas. Andra kommer nog inte märka någon större skillnad.

HR-direktören beklagar

Daniel Nilsson är HR-direktör i Region Norrbotten sedan i april. Han beklagar att Vårdförbundet och Kommunal gått så långt som att säga upp samverkansavtalet.

– Det är inte önskvärt och lite ledsamt. Men nu är det dessa förutsättningarna som gäller och vi får jobba efter bästa förmåga.

Ni får stark kritik – stämmer det att ni brustit i att låta Vårdförbundet bli delaktiga och kunna påverka?

– Man får alltid respektera deras upplevelser och åsikter. Men vi arbetar i en så stor organisation. Samverkan ska enligt avtalet skapa delaktighet och inflytande i verksamhetens alla delar, det är andemeningen. På vissa håll har det säkert fungerat jättebra och andra ställen har mer att jobba med, säger Daniel Nilsson.

Han håller med om det finns saker att justera, men poängterar också att hela regionen är under press på grund av pandemin och sparkraven.

Är det inte extra viktigt nu, både för er och för fackföreningarna att respektera innebörden i samverkansavtalet?

– Det är en klart berättigad fråga. Avtalet ska respekteras. Vi har för avsikt att följa det och vi har inte tänkt säga upp det. Under pandemi och pågående omställning är det extra viktigt att ha ett bra dialogforum.

I det korta perspektivet, under uppsägningstiden, ser han ingen stor förändring.

– Efter det får vi hantera Vårdförbundet och Kommunal utifrån att vi följer lagen. Det är beklagligt, men vi har fortfarande ett samverkansavtal som 17 fackföreningar är med i.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida