Farlig lek

Farlig lek
Bra leksakslåda. Att inte ha leksaker av mjukplast är ett sätt att rensa bort kemikalier från barnets miljö. Foto: Mostphotos

Är kemikalier en fråga för vården? Det anser man i Örebro. Barnmorskor och barnsjuksköterskor ska ge råd så att barn utsätts för mindre mängd hormonstörande ämnen från plaster och annat.

Den mängd och den mix av kemikalier som ett litet barn utsätts för i sin vardag kan senare i livet ge allergier och rubbningar på hormonsystemet, visar studier gjorda för ett par år sedan av danska Miljøstyrelsen. Det handlar om ämnen som kan läcka från exempelvis plaster, möbler, kläder och elektronik. Ämnena har en förmåga att ansamlas i damm och just barn är särskilt utsatta eftersom de ofta kryper omkring på golvet och stoppar saker i munnen.

Kemikaliepåverkan börjar redan i mammans mage. 280 olika kemikalier, varav en del hormonstörande ämnen, har hittats i navelsträngsblodet hos nyfödda. Det tyder på att moderkakan inte är någon säker barriär. Små barn och foster är dessutom extra känsliga eftersom viktiga funktioner i kroppen är under utveckling.?

— Det är viktigt att informera gravida och småbarnsföräldrar kring kemikalier och ge råd om hur man enkelt kan minska exponeringen, berättar Katja Hagström.?

Hon är yrkeshygieniker på arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. De håller på att ta fram råd och utbilda alla Örebros barnsjuksköterskor och barnmorskor på barnavårds- och mödravårdscentralerna. ?

Projektet är i sin linda och än så länge är reaktionerna bland de berörda positiva.?

— Jag är mycket nöjd med utbildningen, det är välbehövligt för oss med mer kunskap i ämnet. Vi får ju dagligen frågor om det här från gravida, berättar barnmorskan Anne-Marie Blomquist.

Kemikalieinspektionen har sedan 2001 gett ut broschyren Kemikalier i barns vardag. Den ger en god överblick över farliga ämnen som kan finnas i barns vardagsmiljö och ger råd om allt från barnmadrasser till modellera. Broschyren skickas ut till barnavårds­centralerna men om den plockas upp där beror på lokala satsningar och engagemang hos personalen. Därför kan föräldrar få olika information beroende på var i landet de bor.?

— Jag tycker att det är viktigt att informationen finns tillgänglig men det är upp till kommunerna och landstingen själva vad de gör för satsningar inom sjukvård och förskola, säger Jan Hammar, ställföreträdande generaldirektör på Kemikalieinspektionen.?

Att gravida bör se upp med viss sorts fisk är väl känt i hela landet. Det beror på att frågan har varit på agendan så länge, tror Jan Hammar.?

— Fisken har diskuterats i årtionden och det tog nog ett antal år innan den informationen också var spridd. Att det kan finnas risker med kemikalier i leksaker och textilier är en betydligt nyare diskussion. ??

För kosmetika och hygienprodukter är Läkemedelsverket ansvarig myndighet och de har börjat överväga en nationell kampanj med råd till just gravida. I Danmark har myndigheterna sedan flera år tillbaka gett råd till gravida och ammande om att exempelvis undvika parfym och hårfärg och använda så få produkter som möjligt.?

— Danmark visar på ett mod när de jobbar på det här sättet. Det sporrar oss att titta på om vi också borde jobba mer proaktivt, säger Susanne Zakrisson, som är enhetschef för kosmetika och hygienprodukter på Läkemedelsverket.?

I Örebro skapas nu en lista med fem till tio enkla tips på hur föräldrar i sin vardag kan minska barnens exponering för de kontroversiella kemikalierna. Den blir ett komplement till Kemikalieinspektionens mer omfattande broschyr.?

— Informationen får inte vara för negativ och det får absolut inte vara någon skrämselpropaganda. Problemet får inte kännas övermäktigt, utan föräldrarna måste känna att det här är något de kan påverka, säger Katja Hagström. ??

Att bli förälder är förknippat med många orosmoment och det är viktigt att inte göra bördan tyngre. Alla larmrapporter om miljögifter väcker oro.?

— Då är det viktigt att vi kan svara på frågor. Med rätt information kan vi ju stilla oron, säger barnmorskan Anne-Marie Blomquist.?

Det pågår en hel del forskning på de här ämnena, men kunskapsluckorna är fortfarande stora. Ändå tar alltså Örebro steget och utbildar vårdpersonal för att kunna ge råd också om miljögifter. ?

— Vi tar till försiktighetsprincipen. Det är ju ett glapp i lagstiftningen som gör att industrin kan släppa ut ämnen på marknaden som ingen vet hur de kan påverka miljö och hälsa. Då är försiktighetsprincipen en väldigt bra princip, tycker Katja Hagström.

Råd för en giftfriare vardag:

 • Handla miljömärkta varor.
 • Tvätta gärna nya textilier innan du använder dem.
 • Undvik varor som är behandlade med bakteriedödande medel.
 • Låt gärna trädgården vara fri från bekämpningsmedel.
 • Använd gärna glas eller porslin när du värmer mat.
 • Städa och håll dammet borta.

Källa: Kemikalieinspektionen.

Fakta

Ämnen och ämnesgrupper som kan, eller som man misstänker kan, påverka barns utveckling:

 • Bly. Kan finnas i smycken, elektronik och PVC-plast. Kan bland annat påverka hjärnans utveckling hos barn och foster.
 • Ftalater. Används som mjukgörare i PVC och kan återfinnas i plastgolv, vaxdukar och galonkläder. Vissa kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
 • Perfluorerade ämnen. Används exempelvis som impregneringsmedel i textilier och på skor. Vissa är sannolikt reproduktionsstörande och möjligen cancerframkallande.
 • Nonylfenoletoxylat. Kan finnas som restkemikalie i nya kläder. Bryts ner till nonylfenol som misstänks ge nersatt fortplantningsförmåga.
 • Triclosan. Motverkar bakterier och därmed dålig lukt från till exempel sportartiklar. Är hudirriterande och har även visat sig ha fortplantningsstörande egenskaper.
 • Bromerade flamskyddsmedel. Används för att flamskydda textilier och elektronik. De kan påverka sköldkörtelns funktion, reproduktionen och hjärnan.
 • Bisfenol A. Används i polykarbonatplast och kan finnas i tillbringare, konservburkar och kassakvitton. Är hormonstörande i låga doser.

Källa: Kemikalieinspektionen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida