Färre sjuksköterskor tar examen

Färre sjuksköterskor tar examen
Kvinnor är i majoritet bland dem som tar examen från högskolan. Arkivbild: Mostphotos

Trots att förra läsåret var ett rekordår för högskolan tog färre sjuksköterskor än tidigare examen.

30 januari 2014

63 000 personer, fler än någonsin tidigare, tog examen under läsåret 2012/2013. Bland dem som lämnade högskolan med en yrkesexamen stod lärarna för den allra största ökningen.

Däremot var det färre sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som tog examen jämfört med läsåret innan. Minskningen är marginell, två respektive fem procent. Men utvecklingen går mot den allmänna trenden och i fel riktning med tanke på den växande bristen på sjuksköterskor och framför allt specialistutbildade.

Generellt sett dominerar kvinnor på högskolan och är i klar majoritet bland dem som tar examen, 63 procent jämfört med 37 procent män, enligt Universitetskanslersämbetet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida