Infektion

Fler kan få vaccin mot apkoppor med ny injektionsteknik

Fler kan få vaccin mot apkoppor med ny injektionsteknik
Intrakutan injektion, eller intradermal som det också kallas, ges direkt i överhuden och ska enligt Läkemedelsverket utföras av sjukvårdspersonal med särskild utbildning i tekniken. Foto: Getty Images.

Personer med en påtagligt ökad risk för att smittas av apkoppor kommer nu att kunna få vaccin i förebyggande syfte. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i dag.

Som Vårdfokus berättat om nyligen har brist på vaccin mot apkoppor lett till att endast personer som exponerats för smitta fått tillgång till vaccin, så kallad postprofylax.

För att öka tillgången på vaccin har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA undersökt möjligheten att ge det rekommenderade vaccinet intrakutant, direkt under huden, i stället för den godkända injektionsmetoden subkutant (direkt i huden). Vid en intrakutan injektion används endast en femtedel av dosen (0,1 ml i stället för 0,5 ml).

Studien, som genomförts på 500 vuxna personer, visar att antikropsutvecklingen i stort sett var den samma hos dem som fått två mindre doser intrakutant som hos dem som fått två standarddoser subkutant.

Resultatet har lett till att EMA vidgar sina rekommenderar så att vaccinet kan ges intrakutant. I dag meddelar även Folkhälsomyndigheten att de går samma väg. Det innebär att vaccinet även kan ges i förebyggande syfte.

– Det är glädjande att vi nu kan rekommendera även en bredare användning och att fler personer kan få förebyggande behandling. Även om vi fortsatt har en brist på vaccin mot apkoppor kan fler nu erbjudas vaccination, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande.

Fortsatt brist

För närvarande är det män som har sex med män och som har många sexuella kontakter som bedöms ha påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus. Den begränsade tillgången på vaccin gör enligt Folkhälsomyndigheten att inte alla som riskerar att exponeras för apkoppor bedöms kunna erbjudas vaccin. Vilka individer som ska erbjudas vaccination avgörs av läkare på de mottagningar där vaccinet finns tillgängligt i regionerna.

– Det är den behandlande läkaren som bäst kan bedöma individens behov av vaccination, i enlighet med aktuell prioriteringsgrund från Folkhälsomyndigheten, säger Karin Tegmark Wisell i pressmeddelandet.

Tidig testning viktigt

Folkhälsomyndigheten bedömer att enbart vaccin inte räcker för att bromsa utbrottet. Andra smittskyddsåtgärder är nödvändiga, som tidig testning vid misstanke om att man kan ha blivit utsatt för smitta, och förhållningsregler och smittspårning vid konstaterade fall.

– Inte minst krävs en medvetenhet om att den här sjukdomen finns och sprids, och att många sexuella kontakter ökar risken att bli smittad, säger Karin Tegmark Wisell.

Forskarna bakom EMA:s studie poängterar vikten av att intrakutan injektion ska ges av vårdpersonal som har erfarenhet av den särskilda metoden, något som även Läkemedelsverket i Sverige understryker.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida