Flera landsting inför ny typ av fosterdiagnostik

Flera landsting inför ny typ av fosterdiagnostik
Att NIPT-testet är riskfritt och tillförlitligt för att tidigt upptäcka vissa missbildningar hos foster har bland andra SBU nyligen visat. Arkivbild: Mostphotos

Det så kallade NIPT-testet erbjuds dock bara gravida med högre risk.

28 augusti 2015

NIPT är en förkortning för Non-Invasive Prenatal Testing och är en metod för att identifiera foster med trisomier, till exempel Downs syndrom.

Testet innebär att ett vanligt blodprov tas från den gravida kvinnan. Sedan analyseras blodet med en teknik kallad Nästa Generations Sekvensering, NGS, som bestämmer mängderna av de 23 kromosomerna.

Den nya metoden är både mer träffsäker och riskfriare än andra tillgängliga metoder.

Dyrt test

NIPT-testet är dock dyrt och hittills har patienterna fått betala själva. Men sedan några månader tillbaka är Stockholms läns landsting först med att införa testet. Även Region Skåne planerar att erbjuda gravida NIPT.

Det är dock bara de kvinnor som har gjort ett så kallat kub-test och bedömts ha en förhöjd risk som erbjuds NIPT-testet inom ramen för en offentliga vården i Stockholms läns landsting.

Överläkare Erik Iwarsson vid klinisk genetik, Karolinska universitetslaboratoriet, tror dock att priset kommer att sjunka i takt med att efterfrågan stiger. Något som nu sker snabbt.

– Testet är billigare än att sticka kvinnorna i magen, som vid ett invasivt prov. Men jämfört med kub-testet är det dyrare. Vi räknar med att priset kommer att sjunka men inte till den nivån som kub-testet ligger på, säger han.

Beslut kommer att fattas

Landstingspolitikerna i Stockholm kommer ta beslut om hur NIPT ska användas. I Skåne ska frågan snart diskuteras i ett speciellt  prioriteringsråd. Och i dag diskuterar Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, under den pågående SFOG-veckan i Jönköping sina nya förslag till riktlinjer för NIPT.

Som Vårdfokus tidigare har rapporterat har NIPT-testet på bara några få år visat sig ha en mycket stor träffsäkerhet när det gäller att redan i vecka 9-10 upptäcka om fostret har tre kopior av en kromosom i stället för normalt två.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida