Våld i nära relationer

Första telefonlinjen mot våld i nära relationer

Första telefonlinjen mot våld i nära relationer
Information om kampanjen "Välj att sluta" kommer att synas på webben, i kollektivfabriken och på utomhustavlor.

På måndag öppnas Sveriges första telefonlinje för personer som vill få hjälp med att sluta utöva våld mot sin partner. Förhoppningen är att det ska leda fram till en nationell telefonlinje.

31 januari 2019

– Vi avvisar ingen. Men fokus ligger på Stockholm och Skåne eftersom det är ett pilotprojekt som ska utvärderas 2020. Efter det hoppas vi att det ska bli en nationell linje, säger Ulf Calvert, psykolog och terapeut vid Manscentrum i Stockholm.

Försöksprojektet drivs av Länsstyrelserna i Stockholm och Skåne i samarbete med Manscentrum.

Vem som helst kan ringa den nya telefonlinjen för att få hjälp att förändra sitt våldsamma beteende gentemot närstående. Det går även att ringa anonymt, vilket man hoppas ska leda till att fler vågar ta steget.

Hur stor är chansen att någon som misshandlar sin partner kommer att ringa er?

– Den är ganska stor. Det finns en grupp män som framför allt vid debuten av sitt våldsutövande känner att det de gjort inte stämmer överens med den egna självbilden. Då är de motiverade att söka hjälp, säger Ulf Calvert.

Telefonlinjen öppnar måndagen den 4 februari. De som ringer kommer att få prata med erfarna behandlare på Manscentrum som kan ge hjälp och stöd att påbörja behandling.

På webbsidan valjattsluta.se kommer det att finnas information om var man kan vända sig för att få hjälp att ändra sitt våldsamma beteende.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida