Arbetsmiljö

Fortfarande inga drogtester i Gävleborg

Fortfarande inga drogtester i Gävleborg
Fortfarande har Region Gävleborg inte kommit igång med att införa alkohol- och drogtester på personalen.

Region Gävleborg har i många år planerat för att börja genomföra slumpvisa alkohol- och drogtester på sin personal. Gång på gång har planerna stött på patrull. Men HR-direktören har inte gett upp hoppet.

5 september 2019

Senast Vårdfokus skrev om Region Gävleborgs planer på att införa drogtester var i augusti 2017. Då hade regionen förhandlat med 21 fackliga organisationer om frågan. Kommunal, Vårdförbundet och Läkarföreningen var oeniga med arbetsgivaren.

Vårdförbundet emot

Tidigare samma år hade Vårdförbundet centralt tagit avstånd till generella drogtester av personal, med hänvisning till grundlagen. Enligt regeringsformen är var och en skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna (se faktaruta).

Men det hjälpte inte. Regionen ansåg sig ha rätt till och en skyldighet att säkerställa säkerheten för anställda och patienter. Ett urinprov bedömdes enligt deras egen juridiska expertis inte vara en integritetskränkande kroppsundersökning.

Starten 2018 blev aldrig av

Från och med 2018 skulle man därför börja med slumpmässiga alkohol- och drogtester av personalen. Planen var att 25 procent av de anställda skulle testas varje år.

Men beslutet genomfördes aldrig som planerat utan sköts fram ett år. Enligt tidningen Ljusnan var tanken att under 2019 be 1 300 slumpmässigt utvalda medarbetare att lämna saliv- eller urinprover för att kunna upptäcka alkohol- eller drogmissbruk.

För att inte bryta mot några integritetsregler begärde dock regionen ett så kallat förhandssamrådsmöte med Datainspektionen, DI, innan det var dags att sätta igång. Men det tog betydligt längre tid än man hade räknat med. Först begärde DI in kompletteringar av bland annat konsekvensbedömningen. När det väl var gjort svarade DI i juni i år att de inte var tillräckliga för att myndigheten skulle bevilja ett möte.

– Vi trodde att det skulle gå fortare, därför valde vi att invänta deras svar. Nu får vi fundera på nästa steg. Regionens eget dataskyddsombud är inkopplat, säger HR-direktören Ulrika Boström Gatti till Ljusnan.

Stoppades redan 2012

Redan 2012 bestämde dåvarande landstingsdirektör Svante Lönnbark att landstinget slumpmässigt skulle börja alkotesta alla sina anställda. Det stoppades av Datainspektionen som menade att hanteringen av resultaten inte gick ihop med personuppgiftslagen eftersom uppgifterna är känsliga.

Under 2015 lät Region Gävleborg drogtesta anställda i samband med att narkotikaklassade läkemedel flera gånger hade försvunnit inom division operation på Gävle sjukhus. Den gången godkändes dock testerna i efterhand av DI eftersom något register inte hade uppförts, bara en checklista i pappersformat som sedan förstördes.

 Att skrota planerna på drogtester är dock inte aktuellt, enligt Ulrika Boström Gatti. 
– Det är svårt att upptäcka det vi vill upptäcka på andra sätt. Men det här är som sagt ett område där vi är först ut och där det finns frågetecken, säger hon till Ljusnan. 

Lagar kring drogtester

  • Det finns inget enhetligt regelverk i privat och offentlig sektor. Generellt är det lättare för arbetsgivare i privat sektor att genomföra alkohol- och drogtester.
  • Grundlagen skyddar offentligt anställda mot påtvingade ingrepp, som exempelvis blodprov och utandningsprov. Så snart ingreppet är frivilligt är det inte förbjudet.
  • Parallellt finns lagen om offentlig anställning. Där finns lagstöd för regelbundna hälsoundersökningar av offentligt anställda. Då krävs att hälsotillståndet kan medföra risk för det egna och andra människors liv, hälsa eller skada på miljö eller egendom.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida