Hälften av alla Östersundsbor insjuknade

Hälften av alla Östersundsbor insjuknade
Artikeln beskriver smittspårningsarbetet i Östersund under utbrottet, hur många som drabbades samt deras symptom. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Barn och unga drabbades värst av det smittade dricksvattnet, visar en vetenskaplig sammanställning.

11 mars 2014

Den första internationella artikeln kring cryptosporidieutbrottet i Östersund 2010-2011 har nu publicerats i tidskriften Emerging infectious diseases.

– Det är vår skyldighet att genom dokumentation och forskning öka vår och andras kunskap när något sådant här inträffar, säger smittskyddsläkare Micael Widerström som är en av författarna till artikeln.

Närmare hälften av stadens invånare, 27 000 personer, beräknas ha insjuknat på grund av parasiterna i vattnet. Barn och unga vuxna drabbades värst medan äldre insjuknade mer sällan.

– Det kan bero på att de äldre vanligen dricker mindre vatten och därför blev mindre utsatta för smitta. En annan förklaring kan vara att de tidigare haft en cryptosporidieinfektion som gett dem en viss immunitet, säger Micael Widerström.

Nya fynd är att glutenöverkänslighet ökade risken att drabbas av infektionen och att personer med kroniska tarmsjukdomar fick mera långdragna besvär.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida