Han ska fixa mer tid till patienten

Han ska fixa mer tid till patienten
Göran Stiernstedt samlade representanter från arbetsgivare, fack och myndigheter för att få tips till utredningen. Arkivbild: SKL

Personcentrerad vård ser regeringens utredare som ett exempel på hur resurser kan utnyttjas mer effektivt, och hoppas att den arbetsmodellen sprider sig.

14 mars 2014

Det har sagts många gånger och i åtskilliga år: administration, dokumentation och icke-integrerade it-system gör att vårdens personal har allt mindre tid till patientarbete. Göran Stiernstedt, tidigare chef på Sveriges kommuner och landsting, fick i höstas regeringens uppdrag att utreda hur resurserna kan användas mer effektivt.

Under en hearing på Socialdepartementet på fredagseftermiddagen berättade Göran Stiernstedt hur långt utredning har kommit och lyssnade dessutom på råd och åsikter från representanter från fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och myndigheter som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Efter att ha lett utredningen i några månader har Göran Stiernstedt kommit fram till tre problemområden där något måste göras:

  • Styrsystemen – där utredningen ska göra nedslag i vården för att få veta mer om kraven på rapportering och vilken nytta de gör.
  • Arbetssätt/arbetsorganisation – det finns goda exempel, som personcentrerad vård, vad kan andra lära av dem? Och hur kan arbetsuppgifter omfördelas mellan olika personalgrupper?
  • It-system – har blivit en symbol för ineffektivitet. Vad kan man göra för att involvera personal och integrera olika system?

Mer personal än någonsin

Med sig på vägen fick han några visdomsord från författaren till boken Jävla skitsystem, Jonas Söderström, som sa att varje projekt för att minska administrationen har lett till ökad administration. Blir det enklare att cykla så cyklar fler.

– Vi har aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor till så få patienter som vi har i dagens sjukhusvård, sa Agneta Jöhnk från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting under hearingen.

Socialminister Göran Hägglund höll med, men invände att för mycket av läkares och sjuksköterskors tid går till annat än patientarbete.

– Vi måste använda resurserna på bästa sätt. Belastningen på personalen är enorm trots att vi i Sverige ligger högt när det gäller antalet läkare och sjuksköterskor i förhållande till befolkning, sa han.

Socialministerns uppdrag till utredningen är att ta fram förslag på hur både professionella och administrativa resurser ska tas tillvara bättre. En av de stora utmaningarna är att minska ledtiden mellan slutenvård och omsorg. Därför har Göran Stiernstedt också uppdraget att se över betalningsansvarslagen för att korta ledtiden mellan slutenvård och omsorg.

– Att många utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhusen drar enorma resurser. Det måste vi ändra på, sa Göran Hägglund.

När det gällde it-systemen hoppas Göran Stiernstedt på att kunna presentera en ny nationell strategi.

– Det finns enorma möjligheter att förbättra effektiviteten. Frågan är vad utredningen kan göra? var en fråga han skickade ut till deltagarna i hearingen.

Efterlyser nya tänkesätt

Han fick flera råd. Ett av dem kom från Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen.

– Vi behöver inte fler problembeskrivningar. Vi behöver veta vad vi kan göra åt den administrativa belastningen där vi inte utgår från hur vi tänker idag utan hittar nya vägar. Vi behöver samverka över organisationsgränser och professionella gränser, sa hon.

Göran Hägglund konstaterade att en av de stora utmaningarna för utredningen blir att avgränsa uppdraget. I februari 2015 ska Göran Stiernstedt rapportera hur han har lyckats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida