Nationell samordnare ska ge personalen mer tid åt patienterna

Nationell samordnare ska ge personalen mer tid åt patienterna
Göran Stiernstedt från SKL blir nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Skulle anställda i vården kunna jobba på ett annat sätt för att få mer tid över till patienterna? Det vill regeringen nu ha svar på.

10 oktober 2013

I dag presenterade socialminister Göran Hägglund en nationell samordnare för bättre resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Det är Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL, som fått uppdraget att reda ut hur sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och alla andra anställda inom vården kan arbeta på bästa sätt.

Underutnyttjad arbetskraft

För att beskriva bakgrunden till det drygt två år långa utredningsarbetet som inleds första november lyfte socialministern fram statistik som visar på att vården i Sverige är personaltät jämfört med många andra länder i Europa. Samtidigt söker svenskarna inte vård lika ofta som många andra europeiska medborgare. Ändå upplever både patienter och personal att det finns för lite tid till vård och omvårdnad.

– Det säger en del om att vi inte använder vår personal till toppen av sin förmåga och till det de är utbildade för, säger Göran Hägglund.

Omfattande utredning

Vårdförbundet, som länge pratat om att medlemmarnas kunskap måste användas fullt ut, kommer tillsammans med andra företrädare för professionerna inom vården att bjudas in till diskussioner. Arbetsgivarsidan ska också få säga sitt.

Syftet med Göran Stiernstedts uppdrag är att identifiera och försöka hitta lösningar på problem som stjäl tid från det patientnära arbetet. Socialministern pratade om ”onödig byråkrati”, ”icke värdeskapande moment” och vårdens ”administrativa börda”. Förslag på åtgärder kommer att presenteras under arbetets gång fram till december 2015 som är deadline för utredningsarbetet.

– Jag är övertygad om att det finns möjlighet att frigöra resurser i vården som kommer patienterna till godo, säger Göran Stiernstedt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida