Har egen samordnare

Har egen samordnare
Anna-Karin Bergman hoppas att 100 procent av de asylsökande ska komma på hälsoundersökningen. Foto: Kicki Nilsson

Samtidigt som antalet asylsökande ökar har landsting och regioner olika ambitionsnivå när det gäller hälsoundersökningar.

??Landstinget i Sörmland tvingades tänka om när nästintill en fördubbling av antalet flyktingar på ett par år hade satt sina spår i sjukvårdssystemet. Vårdcentralerna hade svårt att hinna kalla alla till hälso­undersökning.?

Förutom den nya mobila flyktingenheten finns även sjuksköterskan Anna-Karin Bergman. Hon är landstingets asyl- och flyktingsamordnare, en kunskapsresurs och ett bollplank för vårdpersonalen. Minst en gång per termin ordnas nätverksträffar för flyktingansvariga sjuksköterskor och skolsköterskor som möter allt fler ensamkommande flyktingbarn. Hon tycker att det är viktigt att vården når de asylsökande.

?— Det som är bra för den enskilde, är bra för landstinget, säger Anna-Karin Bergman. ?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida