estetisk behandling

Här larmar flest om brister vid skönhetsbehandlingar: ”Kunskapen är låg”

Här larmar flest om brister vid skönhetsbehandlingar: ”Kunskapen är låg”
"Många av de som utför estetiska behandlingar jobbar inom den reguljära sjukvården, där man skriver journal och uppfyller alla krav. Men sen går man och gör de här behandlingarna och då gör man plötsligt inte det. Det är uppseendeväckande," kommenterar Göran Olsson, enhetschef på Ivo. Foto: Getty Images

Ivo har fått in tusentals tips om brister hos utförare av estetiska behandlingar sedan den 1 juli i fjol, när en ny lag trädde i kraft för att reglera marknaden för skönhetsingrepp. Tipsen rör verksamheter i över 100 kommuner och flest, 491 stycken, gäller Stockholm. "Kunskapen över vilka krav man måste uppfylla är låg" säger Göran Olsson, enhetschef på Ivo.

   – Det finns både serösa och oseriösa aktörer. Men hos de seriösa är kompetensen ändå oroväckande låg. Kunskapen över vilka krav man måste uppfylla för att vara vårdgivare och ge estetiska behandlingar är låg, säger Göran Olsson, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, till Nyhetsbyrån Siren.

Sedan den 1 juli 2021 och fram till den 1 november i år tog Ivo:s upplysningstjänst totalt emot 2 362 tips om estetiska behandlingar. Tipsen handlar om brister i verksamheter i totalt 111 kommuner.

Många av tipsen har lett till att myndigheten har öppnat tillsynsärenden och då i många fall konstaterat att uppgifterna om brister hos dem som exempelvis injicerar botox och fillers på patienter stämmer. Totalt har Ivo öppnat 291 tillsynsärenden vad gäller estetiska behandlingar sedan den nya lagen trädde i kraft, enligt uppgifter till Siren. En del av dessa har varit mer grundliga, och bland annat inneburit att myndigheten har gjort oanmälda inspektioner hos verksamheterna där man misstänker brister.

Kommunerna där flest tips kommit in

Här är de kommuner där Ivo fått in minst 10 tips avseende estetiska behandlingar till myndighetens upplysningstjänst:

KommunAntal tips
Stockholm491
Göteborg191
Malmö186
Örebro52
Jönköping48
Norrköping45
Helsingborg35
Uppsala33
Solna27
Västerås27
Linköping26
Södertälje25
Kristianstad24
Sundbyberg23
Nacka21
Växjö20
Gävle18
Eskilstuna18
Sundsvall17
Ale16
Landskrona15
Sollentuna14
Botkyrka12
Skövde12
Huddinge11
Falkenberg10

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

– Det senaste halvåret har vi gjort fördjupade tillsyner i ett fyrtiotal ärenden och i dem har vi hittills inte hittat någon verksamhet där det inte har funnits brister, säger Göran Olsson, enhetschef på Ivo till Nyhetsbyrån Siren.

Krav på legitimation

Enligt den nya lagen måste verksamheter som erbjuder estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar vara registrerade vårdgivare och leva upp till flera olika lagar som reglerar hälso- och sjukvården. Ett annat krav är att endast viss legitimerad sjukvårdspersonal får utföra dessa behandlingar. För skönhetsoperationer krävs det att utföraren är en läkare eller tandläkare och har lämplig specialistkompetens. Estetiska injektionsbehandlingar får även utföras av legitimerade sjuksköterskor.

Två av de vanligaste tipsen som Ivo får in till sin upplysningstjänst handlar om att utförare av estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar inte sköter hygienen eller saknar legitimation, berättar Göran Olsson.

– Vi ser att de flesta tipsen kommer från de största städerna: från Stockholmsområdet, Göteborg och Malmö.

Flest tips efter de tre storstäderna har gällt Örebro, 52 stycken, och Jönköping, 48.

– Det är många verksamheter som vi har fått ett flertal tips om, förklarar Göran Olsson.

Enligt uppgifter som Ivo har lämnat till Siren öppnades fram till den 1 november i år flest tillsynsärenden vad gäller estetiska behandlingar i Malmö, hela 43 stycken. Medan myndigheten i huvudstaden har öppnat 34 tillsynsärenden och lika många i Göteborg.

Många av de som utför estetiska behandlingar jobbar inom den reguljära sjukvården, där man skriver journal och uppfyller alla krav. Men sen går man och gör de här behandlingarna och då gör man plötsligt inte det.

”Uppseendeväckande”

Bristerna som Ivo har påträffat i sina fördjupade tillsyner handlar, enligt Göran Olsson, ofta om brister i dokumentationen, hygienen, hur man handhar läkemedel eller att personalen som utför behandlingarna är olegitimerad.

– Det handlar framför allt om att man inte förstår vad som krävs för att man ska vara en vårdgivare. Till exempel är det ganska vanligt att det inte är någon läkare som har ordinerat botox som läkemedel till de patienter som ska få botox. Botox rekvireras av verksamheten och ges sedan av sjuksköterska, utan ordination. Sen handlar det om att vårdgivare inte dokumenterar behandlingarna alls eller väldigt sparsamt. Det kan också handla om att man inte har några rutiner för att ta upp avvikelser.

– Många av dem som utför estetiska behandlingar jobbar inom den reguljära sjukvården, där man skriver journal och uppfyller alla krav. Men sen går man och gör de här behandlingarna och då gör man plötsligt inte det. Det är uppseendeväckande, kommenterar Göran Olsson.

En av utmaningarna som Ivo stöter på i sitt arbete är att granska utförare som en dag dyker upp på ett ställe för att sedan försvinna och förflytta sin verksamhet någon annanstans.

– Det finns riktigt oseriösa aktörer som försöker undandra sig vår tillsyn. Det finns till exempel verksamheter som sköts på hotellrum och där blir det svårare för oss att göra tillsyner, förklarar Göran Olsson.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida