Jämställdhetsministern uppmanar till karriärtjänster

Jämställdhetsministern uppmanar till karriärtjänster
Jämställdhetsminister Maria Arnholm vill att kommun- och landstingspolitiker inför karriärtjänster för sjuksköterskor. Foto: Lars Nyman

Jämställdhetsminister Maria Arnholm förväntar sig att lokala politiker inför karriärtjänster även inom vården.

En av Maria Arnholm prioriterade frågor är jämställda löner. Hon anser att det finns en värdediskriminering av kvinnors arbete och när hon blev jämställdhetsminister för ett år sedan sa hon att hon såg sig som en del av arbetsmarknadens parter.

Nu för hon fram karriärtjänster som ett sätt att få kvinnors löner att närma sig mäns.

– Det är politiker i kommuner och landsting som är med i löneförhandlingar – inte jag. Men löner handlar både om utrymme och om hur lönesystem utformas. I traditionellt manliga yrken är det lättare att göra karriär och utveckla sin lön. Jag tror på karriärlönesystem även inom vården. Vi har infört karriärtjänster för lärare – jag förväntar mig något liknande för sjuksköterskor, säger Maria Arnholm.

Bör premiera utveckling

Hon tror på karriärstegar, på individuella löner och på lönespridning. Sammanpressade löner anser hon håller tillbaka löneutvecklingen. Maria Arnholm anser att arbetsgivare inom kommuner och landsting borde bli bättre på att premiera professionell utveckling.

– Jag tror det finns en ovilja till karriärlöner och individuella löner inom hela den politiska sfären. Det är lättare att ge lite till alla än mer till somliga.

För 30 år sedan tjänade kvinnor ungefär 80 procent av vad män tjänade, och särskilt mycket har inte hänt sedan dess. När Maria Arnholm tillträdde som jämställdhetsminister blev hon förvånad över att löneskillnaderna fortfarande är nästan lika stora.

– Det kanske kan synas naivt, men jag trodde att vi hade kommit längre, säger hon.

Tätare lönekartläggning

Ett av hennes och folkpartiets förslag är att undersöka om arbetsgivare återigen bör göra lönekartläggningar en gång om året i stället för vart tredje år – som den borgliga regeringen beslutade om 2009. Ett annat är att införa ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.

Kvinnor tar mer ansvar för arbetet i hemmet, de arbetar deltid och får lägre inkomst och lägre pension. Regeringen har tidigare infört en jämställdhetsbonus till de två öronmärkta pappamånaderna.

– Jag tror att lönerna blir mer jämställda om män tar ut mer av föräldraledigheten, säger Maria Arnholm.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida