Krislägesavtal

Karolinska börjar använda krislägesavtalet

Karolinska börjar använda krislägesavtalet
Belastningen är stor i iva-vården på Karolinska universitetssjukhuset.

Snart kommer sjuksköterskor inom intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset att få arbeta enligt krislägesavtalet. Att schemalägga övertid var en tillfällig lösning för att skapa någon slags förutsägbarhet i en kaotisk situation, enligt verksamhetschefen för iva-vården.

Under onsdagen satt fack och arbetsgivare på Karolinska universitetssjukhuset i långa möten om hur bemanningen ska lösas inom intensivvården. Trycket i covidvården har varit stort sedan mitten av november och nu finns det dessutom alltför många andra patienter som väntat på vård – som inte kan vänta längre.

Vårdförbundet har varit kritiska till att övertid schemalagts under januari och ifrågasatt varför krislägesavtalet inte använts istället.

Men nu har Karolinskas ledning fattat beslut om att tillämpa krislägesavtalet från och med 25 januari. Det gäller sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvården. Inplanerade övertidspass kommer då att tas ut ur schemat, enligt Karolinska universitetssjukhusets presstjänst.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Behöver få framförhållning

I veckan vände sig Vårdförbundet till Arbetsmiljöverket, eftersom man anser att schemalagd övertid inte följer lagen.

Björn Persson, överläkare och verksamhetschef för Karolinskas intensivvård och thoraxoperation, skriver i ett mejl till Vårdfokus att tilltaget med schemalagd övertid var nödvändigt för att få verksamheten att gå ihop och för att medarbetarna på iva skulle få någon slags framförhållning kring när de behövde arbeta och när de kunde få vara lediga.

”Detta frigjorde även chefernas tid så att de kunde finnas ute i verksamheten i större utsträckning och inte blev låsta med att arbeta med att täcka luckor i schemat”, skriver han.

Behov av vila och ledighet

Precis som Vårdförbundets huvudskyddsombud Mira Nyberg så beskriver verksamhetschefen Björn Persson arbetssituationen inom intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset som mycket ansträngd. Att den varit det sedan mitten av november och att personalen är i stort behov av ledighet, vila och normala arbetstider. Men just nu saknas förutsättningarna för att få till en vettig arbetssituation inom intensivvården, enligt Björn Persson.

”Att lösa vårduppdraget och samtidigt bibehålla en god arbetsmiljö och arbetsbelastning för mina medarbetare, det är en ekvation som är svår att lösa för närvarande”, skriver han.

Vad gör ni för att medarbetarna i covidvården ska hålla både mentalt och fysiskt?

”Vi får stöd från andra enheter inom och utom sjukhuset för att minska belastningen på intensivvårdspersonalen. Vi fördelar arbetsbördan över så många individer som möjligt och vi gör kontinuerligt individuella bedömningar av hur våra medarbetare mår. Ser vi att medarbetare inte mår bra så för vi en dialog kring vad vi kan göra för att förbättra situationen.”

”Vi har externt krisstöd på plats dagligen och uppmanar medarbetarna att kontakta dem. Vi har även chefer på plats veckans alla dagar för att fånga upp medarbetare som inte mår bra. Vi har också veckovisa fackliga dialogmöten där förtroendevalda kan lyfta problem”, svarar Björn Persson   

 Vad gör ni för att på längre sikt säkra bemanningen av sjuksköterskor?

”Vi har på Karolinska arbetat länge med att förbättra bemanningsläget för intensivvårdssjuksköterskor, till exempel genom att införa kompetensmodellen och inrätta universitetssjukskötersketjänster, lönesatsningar samt genom att erbjuda sjuksköterskor vidareutbildning med bibehållen lön.”

”Pandemin har dock visat att vi behöver arbeta ännu aktivare med att förbättra bemanningsläget genom att öka intensivvårdens attraktivitet för nya och befintliga medarbetare. Kort sagt, antalet nya intensivvårdssjuksköterskor behöver bli fler och fler av våra intensivvårdssjuksköterskor behöver välja att stanna kvar i yrket.”

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida