Kräver åtgärder för att minska förgiftningar av paracetamol

Kräver åtgärder för att minska förgiftningar av paracetamol
Överdosering med paracetamol i självskadande syfte är vanliga, inte minst bland tonåringar. Arkivbild: Mostphotos

Utvecklingen är mycket oroande anser Giftinformationscentralen som vill begränsa möjligheten för framför allt unga att få tag på läkemedlet.

Mellan åren 2000 till 2012 ökade antalet frågor om förgiftningar av paracetamol till Giftinformationscentralen med 158 procent. Under samma period ökade antalet frågor om akuta paracetamolförgiftningar med 39 procent.

”Något tillspetsat har vi i dag ett läkemedel som säljs i dagligvaruhandeln och vars existens på marknaden är helt beroende av tillgången på motgift och en välfungerande, resursstark sjukvårdsapparat. Utan dessa behandlingsmöjligheter skulle antalet personer som orsakats allvarlig leverskada vara så stort att en omedelbar indragning av preparaten vore motiverad.”, skriver sex överläkare vid Giftinformationscentralen, GIC, i senaste numret av Läkartidningen.

Fem till tio dör varje år

Förra året behandlades mellan 1 500 och 2 000 personer på sjukhus efter att ha överdoserat läkemedlet. De allra flesta klarar sig, men varje år dör fem till tio personer, trots maximala insatser från sjukvården.

Det är den i särklass vanligaste förgiftningen som GIC får frågor om, både från allmänheten och från sjukvården.

Föreslår mindre förpackningar

GIC anser att problemet nu har blivit så stort att det är dags att diskutera hur man ska kunna vända utvecklingen. Exempelvis genom att i butiker och på apotek bara tillåta mindre förpackningar för barn, om nu läkemedlen över huvud taget ska säljas i dagligvaruhandeln.

Ett annat förslag är att förpackningar på 20 och 50 tabletter ska ingå i den så kallade läkemedelsförmånen så att de ekonomiska skälen för att skriva ut burkar med 100 tabletter försvinner.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida