Lång väntan på operation av cancer i Skåne

Lång väntan på operation av cancer i Skåne
Nio patienter fick vänta oacceptabelt länge på operation och vård av cancer vid Skånes universitetssjukhus. På bilden syns sjukhuset i Lund. Arkivbild: Anders Olsson

Nio patienter fick vänta oacceptabelt länge på operation och vård av cancer. Fyra avled. Enhetschefen Ingrid Brunn hoppas nu att en lex Maria-anmälan leder till lösningar.

13 november 2018

Patienter med cancer i urinblåsa, njurbäcken eller urinledare har fått vänta så länge på tider till mottagning och operation att det kan ha lett till att deras sjukdom blivit mer allvarlig, att prognosen för överlevnad försämrats och att de behövt mer omfattande kirurgi eller behandling med cellgifter.

Fyra avlidit

– Vi kan inte utesluta att dödsfallen är relaterade till de långa väntetiderna. Detta är allvarlig och det är helt oacceptabelt att väntetiderna är så långa, säger Lars Malmberg, verksamhetschef för området urologi.

Sjuksköterska Ingrid Brunn är enhetschef på mottagningen för urologi. Hon menar att mottagningens urinblås-team arbetar mycket strukturerat för att förbättra ledtiderna.

Finns till för patienterna

– Vi arbetar så gott vi kan. Men vi anmäler oss nu för att vi inte räcker till för uppdraget. Jag hoppas att det blir en ordentlig genomlysning. Patienterna ska inte bli drabbade, det är för dem vi finns här, säger hon.

Att väntetiderna på mottagningen är för långa beror på brist på läkare med specialistkompetens, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare, men också på att mottagningen har svårt att växa på grund av trånga lokaler.

– Vi har verkligen prioriterat cancerpatienter. Det mesta andra har vi fått lyfta bort. Vi har fulla mottagningar hela dagarna, men det räcker inte. Det är därför vi gått vidare, för att visa att vi inte räcker till för uppdraget.

För få specialistsjuksköterskor

Att patienter blivit lidande av väntetider beror också på att kapaciteten för operation brister. Det beror främst på att det saknas tillräckligt med operations- och anestesisjuksköterskor.

Tack vare olika insatser har sjukhuset lyckats behålla och rekrytera operationssjuksköterskor till tidigare vakanser. Därför har utrymmet för att operera gradvis kunnat ökas under hösten. Förhoppningen är att operationskapaciteten ska öka ytterligare fram till början av 2019.

Brist på vårdplatser

– Det mest akuta problemet för Skånes universitetssjukhus är bristande operationskapacitet, men bristen på vårdplatser är också en flaskhals. Det kräver insatser för att förbättra arbetsmiljön genom ökat teamarbete, liksom pågående arbete med arbetsvillkor och strukturerade utbildningsprogram, säger Björn Lövgren-Ekmehag, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Skånes universitetssjukhus undersöker nu om en del canceroperationer kan samordnas till andra sjukhus i regionen, men också i landet eller internationellt. Det gäller patienter med cancer i urinvägarna.

En särskild kösatsning planeras för att kunna operera fler av de patienterna på Skånes universitetssjukhus och på sjukhuset i Landskrona.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida