Röntgen

Lätt mobil röntgen tar vården hem till äldre

Lätt mobil röntgen tar vården hem till äldre
Röntgenutrustningen är så liten och lätt att den utan problem kan bäras hela vägen fram till patientens lägenhet.

En lättviktig och handhållen mobil röntgenutrustning ska göra att äldre slipper påfrestande resor till akuten. Röntgensjuksköterskan Tony Jurkiewicz leder projektet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

För äldre och multisjuka personer kan en resa till sjukhus vara påfrestande, samtidigt som det ökar risken för bland annat tryckskador och förvirring. Det är en av orsakerna till att sjukvården de senaste åren styrt om allt mer insatser till det egna hemmet. Men fortfarande behöver många uppsöka akutvård efter fallolyckor — bara i Storgöteborg körs varje dag tre patienter med höftfraktur till sjukhus.

Nu har Sahlgrenska universitetssjukhuset inlett ett pilotprojekt med mobil röntgen som inledningsvis fokuserar på just höftfrakturer. Mobil röntgen används redan på flera andra håll i landet — men projektet är unikt på andra sätt.

Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska
– Intresset för den nya utrustningen är enormt, säger Tony Jurkiewicz.

Till att börja med är röntgenutrustningen först i sitt slag i Sverige. Den består av en 3,5 kilo tung kamera med stativ samt en bildplatta och dator där bilderna processas. Det kan jämföras med mer etablerad utrustning som väger mellan 100 och 400 kilo och kräver specialbyggda bilar för transport. Den lätta utrustningen förbättrar röntgensjuksköterskans arbetsmiljö.

Snabbt svar via nätet

När ett äldreboende larmar om en misstänkt höftfraktur tillkallas både ambulans och den mobila röntgenenheten. Efter undersökningen skickas bilderna omgående via nätet till röntgensystemet och granskas av en radiolog. Svaret kommer relativt fort, därefter fattas beslut om patienten ska fortsätta vårdas i hemmet eller inte.

— Tidigare studier har visat att en tredjedel inte behöver åka till sjukhus. Även i de fall sjukhusvård behövs går det snabbare eftersom vi redan gjort mycket. Patienten körs direkt till en vårdavdelning i väntan på operation, säger Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare för Personcentrerad mobil röntgen.

Det andra unika med projektet är att det samlar många vårdaktörer: Sahlgrenska universitetssjukhuset, primärvården, den prehospitala vården, patienter och deras anhöriga samt kommunal hälso- och sjukvård. Till en början handlar det om tre kommuner i Västra Götaland och ett antal utvalda äldreboenden.

— Röntgen fungerar som en katalysator för att alla vårdaktörer ska diskutera med varandra och komma med idéer om hur man kan göra det bättre för patienterna, säger Tony Jurkiewicz.

Stort intresse

Hela systemet testkörs under våren, med endast en kamera, och kommer användas skarpt till hösten. Sedan ska det utvärderas och beslut fattas om en eventuell fortsättning och utvidgning.

— Intresset är enormt. Vi har en dialog med kriminalvården om att vi ska komma ut till anstalterna. Och vårdcentralerna vill att vi redan nu börjar röntga lungor hemma hos patienterna för att bland annat kunna upptäcka infiltrat, som lunginflammation. Vi har testat kameran på sjukhus och vet att den ger fullgoda bilder av lungor, höfter och småskelett. Dessutom med låg stråldos, säger Tony Jurkiewicz.

Projektet har fått medel från Innovationsfonden för hösten 2021 och våren 2022, för att en röntgensjuksköterska ska genomföra undersökningarna. Hur det blir vid en eventuell fortsättning är ännu oklart. Ansvaret vilar på radiologin inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

— Sett till effektivitet är det ingen vinst för radiologin att röntga patienter ute i samhället, men vinsten för patienterna och övriga vården är enorm. Jag hoppas att man ser det och låter röntgensjuksköterskor sköta undersökningarna, de är bäst lämpade och flera har sagt till mig att de tycker det skulle vara en rolig arbetsuppgift, säger Tony Jurkiewicz.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida