Massuppsägningar bland biomedicinska analytiker på Island

Massuppsägningar bland biomedicinska analytiker på Island
Besvikelsen över hur regeringen och riksdagen på Island reagerat på biomedicinska analytikernas lönekrav är stor. Många har sagt upp sig och hoppas på jobb i de övriga nordiska länderna.

Mikrobiologiska laboratoriet på landets enda universitetssjukhus är värst drabbat.

10 augusti 2015

– Vi hoppas naturligtvis att de ska ta tillbaka sina uppsägningar. Gör de inte det blir det kris, säger Erla Sigvaldadóttir, biomedicinsk analytiker och chef för enheten.

I början av juli skickade hon ett brev till sjukhusledningen för att informera om allvaret i situationen.

Får inte gehör för lönekrav

Av totalt 26 biomedicinska analytiker har hittills 12 sagt upp sig. Anledningen är att de inte fått gehör för sina krav på högre löner. Uppsägningarna kom som ett direkt svar på den isländska riksdagens beslut i mitten på juni att förbjuda de vårdstrejker som hade pågått sedan våren.

Biomedicinska analytikerna hade vid det laget strejkat i tio veckor. Även sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor strejkade, men var tvungna att gå tillbaka till jobbet efter att lagen hade klubbats.

Redan i samband med beslutet varnade Gyða Hrönn Einarsdóttir, ordförande för det isländska fackförbundet för biomedicinska analytiker, IABS, för konsekvenserna. Bland annat hänvisade hon till rykten om en ”våg av uppsägningar”, vilket visade sig vara mer än bara rykten.

Läget är allvarligt

– Läget är mycket allvarligt. Island är ett litet land och många av dem som sagt upp sig har arbetat här i decennier. De är mycket specialiserade på det de gör, säger Erla Sigvaldadóttir samtidigt som hon förklarar att många av de analyser som görs på universitetssjukhuset inte görs någon annanstans på ön.

I slutet av den här veckan hoppas hon få svar från sjukhusledningen. Om den medger att lönerna höjs hoppas hon att det stora flertalet kommer att ta tillbaka sina uppsägningar.

I annat fall förlorar landets största mikrobiologiska laboratorium nära hälften av sina biomedicinska analytiker från den 1 oktober i år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida