Chief Midwifery Officer

Nu får Sverige en barnmorska som ska leda internationellt

Nu får Sverige en barnmorska som ska leda internationellt
Utnämningen är en viktig del i att visa på vikten av barnmorskans arbete och kompetensområde, säger Vårdförbundets Åsa Mörner. Foto: Ulf Huett och Getty Images.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att tillsätta en Chief Midwifery Officer som ska föra barnmorskors talan i WHO. "Det är precis i linje med vår vision för barnmorskor," säger Åsa Mörner, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Världshälsoorganisationen, WHO, vill att varje land har ska ha en chefsläkare, en chefssjuksköterska och en chefstandläkare för att underlätta det internationella samarbetet. I flera länder finns också en chefsbarnmorska och nu ger regeringen Socialstyrelsen uppdraget att inrätta den rollen även i Sverige.

Beslutet välkomnas av de båda professionsföreningarna Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet.

– Det är precis i linje med Vårdförbundets vision för barnmorskor och något som presenteras i Vårdförbundet Idé Barnmorska. Det arbete som Nationella barnmorskenätverket gjort med visionen är gediget och välarbetat och nu ger det också resultat, säger Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Vad betyder det att Sverige nu får en egen Chief Midwifery Officer?

– Rollen som Chief Midwifery Officer är ett sätt att synliggöra och förbättra sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Här finns nu en chans för Sverige att visa att frågorna tas på högsta allvar, både innanför landets gränser men också ur ett globalt perspektiv. Det är också en viktig del i att visa vikten av barnmorskors arbete och kompetensområde, säger Åsa Mörner.

Vem hoppas du får rollen?

– Jag tänker att det ska vara en barnmorska som har en bred kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa och intresse för att arbeta med dessa frågor. Det borde med andra ord finnas många att välja på!

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida