”Nu ska vi analysera Vårdförbundets krav”

”Nu ska vi analysera Vårdförbundets krav”
Niclas Lindahl. Foto: Hans Alm

SKL:s förhandlingschef vill ännu inte kommentera några krav, men är nöjd med att parterna är överens om att kompetensförsörjningen måste lösas.

8 januari 2019

Förhandlingschefen Niclas Lindahl på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit emot Vårdförbundets yrkande som bland annat innehåller krav på 10?000 kronor mer till ”särskilt yrkesskickliga”.

?— Vi har en gemensam uppfattning om att löneutveckling över tid är väldigt viktigt, men vägen dit kan vi ha olika uppfattningar om, säger han.

I arbetsgivarsidans dokument om mål och inriktning inför avtalsrörelsen står bland annat att avtalen behöver ge lokala arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt och personal­politik efter sina förutsättningar.?

Enligt Niclas Lindahl är det viktigt för SKL att stötta lokala arbetsgivare i de verklighetsförändringar som sker. Den mest utmanande är demografin.

?— En åldrande befolkning innebär ett stort tryck på vården, utmaningar för finansieringen av den och gör det ännu svårare att rekrytera personal. Det sker mycket bra ute i verksam­heterna, men trots att vi vill anställa fler så finns det inte folk att få tag på.??

Kan 10 000 kronor mer i månaden till de särskilt yrkesskickliga vara en lösning?

?— Det kommer att handla om så mycket mer än lön, men det är bra att vi och Vårdförbundet har en gemensam syn på vad som är vår största utmaning. Nu ska vi börja med att noggrant analysera yrkandet.

… samtidigt i den privata vården

Vårdförbundet vill att nattarbete ska ge kortare veckoarbetstid även inom Almega-området.

Under hösten har Vårdförbundet förhandlat med Almega Vårdföretagarna om ett nytt avtal. Förhandlingarna skulle ha varit slutförda innan årsskiftet. Men strax före jul togs beslutet att förlänga avtalet — och förhandlings­tiden — till och med den 14 januari. Hur det gått kan du läsa om på Vårdfokus.se.

I förhandlingarna har Vårdförbundet krävt kortare veckoarbetstider för alla som jobbar natt, i nivå med villkoren som tecknades 2016 för offentliganställda inom SKL, Sveriges kommuner och landsting, och för privat ambulans 2017.

Ett annat krav är att privata vårdgivare inför AST, betald akademisk specialisttjänstgöring, enligt Vårdförbundets modell.

Avtalet berör 5?500 medlemmar som arbetar i privat vård och omsorg, exempelvis anställda inom Capio och Aleris och inom äldreomsorg och företagshälsovård (avtal D, E och F).

Följ vad som händer på:
www.vardfokus.se
www. vardforbundet.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida