Arbetsmiljö

Ny rapport om tuff jobbstart för unga: ”Jag går hem med huvudvärk dagligen”

Ny rapport om tuff jobbstart för unga: ”Jag går hem med huvudvärk dagligen”
Sarah Mian i Malmö tror att unga springer snabbare och vill göra rätt för sig, samtidigt som de också får axla ett stort ansvar. Det gör att de sliter ut sig snabbt. "Jag tror att vissa äldre kan dra ner tempot på ett annat sätt – och tänka att här är ett jobb. Vi unga vill ju göra väldigt mycket." Foto: Sara Najam

För låg bemanning, för hög arbetsbelastning och brist på vila och återhämtning. Det är en dyster bild av vården som Vårdförbundets yngre medlemmar vittnar om i en ny rapport. ”Det är svårt att säga hur länge jag orkar i det här tempot – är det år, månader, veckor? Jag vet inte”, säger Sarah Mian, 28 år.

När Vårdförbundet frågat drygt 3 100 medlemmar om deras arbetssituation stod en grupp ut i jämförelse med andra – unga personer under 29 år. De svarade i högre grad att arbetsbelastningen är för hög, att bemanningen sällan, eller aldrig, är tillräcklig och att de sällan får tid till vila och återhämtning. 40 procent uppger att det är osannolikt att de kommer att stanna i vården resten av sitt yrkesliv.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Bild: Ulf Huett
Sineva Ribeiro, Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är oroad över resultatet.

– Vi vet att bemanningen är för låg i vården och att det är brist på våra yrkesgrupper. Det påverkar så klart de som är unga och nya i yrket. Rapporten visar att vi inte klarar att ta hand om dem när de kommer ut i yrkeslivet. Men om man redan som ung funderar på att sluta behöver vi börja där, säger Sineva Ribeiro.

Så tycker unga om arbetsmiljön

  • Mer än hälften, 53 procent, av de unga medlemmarna upplever att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig.
  • 85 procent av de unga medlemmarna svarar att arbetsbelastningen är hög eller mycket hög arbetsbelastning, jämfört med 72 procent av alla medlemmar.
  • Var femte, 21 procent, av de unga medlemmarna svarar att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera.
  •  Nästan 30 procent av de unga medlemmarna får sällan eller aldrig tillräcklig vila och återhämtning mellan arbetspassen.
  • Var fjärde, 25 procent, får i liten eller mycket liten utsträckning rast och paus varje arbetspass.
  • 40 procent av de unga svarar att det är osannolikt att de kommer att stanna i vården under resten av sitt yrkesliv.

En av de unga som upplever att arbetsbelastningen är hög i dag är Sarah Mian, 28 år. Hon har jobbat på Malmö lasarett i fyra år, på två olika vårdavdelningar. Ofta blir det överbeläggning med patienter från andra avdelningar. Åtta-nio patienter per sjuksköterska är inte ovanligt.

– Jag hinner inte prata med mina patienter – och det känns verkligen jättetråkigt. Det handlar inte bara om att ta hand om det fysiska här, utan det är jättemycket arbete med det psykiska också, berättar Sarah Mian.

Orken börjar tryta

Enligt Sarah Mian beror pressen på personalbrist kombinerat med överbeläggningar. Själv beskriver hon sig som energisk, men nu börjar även hennes ork att tryta. Att gå ner i arbetstid ser hon ändå inte som ett alternativ just nu.

– Det är flera som har gått ner i arbetstid hos oss, även bland de yngre. Men jag vet inte, att gå ner i arbetstid skulle nog ge lite skuldkänslor. Det blir nog ännu jobbigare på avdelningen då.

Sarah Mian befarar att hennes ork inte räcker i längden. Men hon älskar sitt jobb. Foto: Sara Najam

Sarah Mian trivs ändå jättebra i sjuksköterskerollen. När hon berättar om det positiva i vardagen får hon också mer energi i rösten. Hon beskriver ett fint samarbete och ett ständigt lärande på jobbet, både genom patientmöten och utbytet med kollegorna. Men belastningen gör att arbetet ändå inte bli hållbart i längden, förklarar hon.

– Jag går ju hem med huvudvärk dagligen. Det är stressen. Jag märker också att min familj och vänner säger att jag har blivit mer tyst – att jag inte orkar lika mycket längre. Det är svårt att säga hur länge jag orkar i det här tempot – är det år, månader, veckor? Jag vet inte…

Vad tror du skulle kunna leda till en förändring på jobbet?

– Jag tror att ledningen behöver bli mer stränga med maxantal patienter. Vi har många krävande patienter – och många apparater som kräver specifik kunskap och tar tid. Vi förstår att det är pressat på akuten, och pressat på hela sjukhuset. Men det hjälper ju inte oss. Ledningen behöver se över situationen på hela sjukhuset, för fortsätter det i den här takten kommer det inte fungera.

”De är framtiden”

Att Vårdförbundet väljer att belysa unga medlemmars arbetssituation har flera orsaker, förklarar Sineva Ribeiro.

– Det handlar om att vi ser många yngre på väg in i yrket och studenterna ökar i medlemsantal. Vi vill vi se hur det ser ut för dem. Tidigare har mycket fokus varit på hur vi ska få de som är runt 50 år att orka vara kvar. Men om man redan som ung funderar på att sluta behöver vi börja där. De är ju framtiden och kommer in med ny och färsk kunskap. Hur de ser på vårdmiljön är jätteviktigt.

Sineva Ribeiro menar att arbetsgivarna måste fundera på hur ser vårdmiljön ut och hur sjuksköterskor kan utöva yrket på bästa sätt för att värna yngre kollegor.

–  Det handlar om att behålla personal med lång erfarenhet och värdera dem. Vi behöver sänka arbetstiden för att personalen ska orka. Det måste finnas tid för vila, återhämtning och reflektion. I dag hinner nya inte sätta sig ner med en kopp kaffe och prata med sin mentor om vad som precis har hänt.

Vad kan Vårdförbundet göra för att stötta unga medlemmar?

– Det är viktigt att lyssna på unga. Vi kan inte tro att de ska göra som vi. De ställer andra, och kloka, krav, för världen ser annorlunda ut i dag. Jag har alltid med mig Vårdförbundet Students ordförande Marlene Juhl på viktiga möten och låter henne prata. Jag vill att beslutsfattare ska lyssna på dem som är framtiden.

Finns det något mer ni kan göra för unga medlemmar?

– Vi kan alltid göra mer, och det är nog känslan bland de unga också tror jag. Men nu har vi fokus på dem. Allt som vi gör i facket handlar om framtida generationer, som att driva arbetstidsförkortning till exempel, som vi gör i avtalsrörelsen nu. Ska du orka jobba till du är över 60 år måste vi lyssna på de som är unga nu.

Så gjordes undersökningen

Våren 2023 lät Vårdförbundet företaget Novus intervjua 3133 medlemmar inom kommuner och regioner.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer till slumpmässigt utvalda medlemmar i Vårdförbundet.

Var tionde intervjuad är högst 29 år, de flesta arbetar som sjuksköterskor följt av biomedicinska analytiker.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida