Olika temp hos olika individer

Olika temp hos olika individer

Att kompensera kroppstemperaturen genom att lägga till en halv grad vid mätning i exempelvis örat kan ge helt felaktiga värden. Temperaturen skiljer sig också mellan olika personer, bland annat beroende på ålder och kön.

15 november 2004

Det visar sjuksköterskan Märtha Sund-Levander i en avhandling som hon lägger fram vid Linköpings universitet den 2 december. Med den ställer hon mycket på ända när det gäller väl inrotade föreställningar om hur mätning av kroppstemperaturen ska gå till.

– Det finns överhud taget inget fog för att lägga till 0,3 eller 0,5 grader vid mätningar oralt, i armhålan eller i munnen. Variationerna mellan olika individer är för stora för att det ska gå att göra på det sättet. Det viktiga är att vi mäter på samma ställe varje gång och att vi i journalen skriver var på kroppen mätningen är gjord, säger hon.

Vad räknas som feber?

Traditionellt definieras feber som 38,0 grader eller mer. Vid en närmare granskning visar det sig att det inte finns någon saklig grund för den definitionen. En äldre kvinna med en normaltemp på 34 grader har hög feber om termometern stannar på 37, medan en ung grabb med en normaltemp på 37,5 grader kan behöva klättra upp till 39 innan han överhuvud taget känner sig påverkad.

– Det man kan säga är att normaltemperaturen generellt sett är lägre hos äldre jämfört med yngre personer och att unga fertila kvinnor har högre temp än vad både kvinnor efter klimakteriet och män  har.

Medelvärden är fel

Att använda sig av medelvärden anser Märtha Sund-Levander leder fel. Därtill är de individuella variationerna för stora. Mätningar på friska vuxna personer visar exempelvis att normaltemperaturen kan variera mellan 35,6 och 38 grader.

– Det egentliga problemet är inte om en person har hög temperatur. Problemet uppstår om temperaturen är så låg att personalen inte uppfattar det som feber. Därför bör vi vara speciellt uppmärksamma på äldre människor som har oklara symtom och som inte alltid verbalt kan uttrycka hur de känner sig, säger Märtha Sund-Levander.

Titeln på avhandlingen är Measurement and evaluation of body temperature: Implications for clinical practice.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida