”Olyckligt med fokus på en fråga”

På Vårdfokus webbplats har debatten varit intensiv. Lisa van Duin, ansvarig jurist för förslaget till ny läkemedels­föreskrift på Socialstyrelsen, svarar här på frågor som väckts.

5 oktober 2016
Lisa van Duin. Foto: Socialstyrelsen

På vilket sätt ökar patientsäkerheten när det blir tillåtet att delegera läkemedelshantering??

— Den nya läkemedelsföreskriften måste ses som en helhet, som ökar patientsäkerheten. Vi lägger mer ansvar på vårdgivare och verksamhetschefer, vi har stärkt upp vad man måste göra när man iordningställer och ger läkemedel och att man måste utkräva kompetens på ett nytt sätt när man delegerar.?

— Det är olyckligt att en enda bestämmelse i föreskriften fått så mycket uppmärksamhet, när många andra delar stärker patientsäkerheten.??

Är det inte bra att professionen signalerar om den inte tycker att delegeringsdelen är patientsäker?

?— Jo, det är jättebra att vi får in synpunkter. ?Men det är olyckligt att fokus ligger på en enda fråga.??

Görs inte delegeringsdelen om bara för att ?effektivisera vården??

— Nej, vi har inte pratat om effektivisering av vården i vårt arbete. Vi har pratat om tydliga regler, och så få som möjligt. Många i vår förstudie tyckte att det inte är tidsenligt att dela på öppen- och ?slutenvård, för skillnaden är inte lika stor längre.??

Har ni förstått under arbetets gång att sjuksköterskor är emot att släppa delegeringsförbudet??

— Ja, vi har varit medvetna om att det finns grupper som tycker att delegering i slutenvården inte ska vara tillåten. Men vi har fått många andra synpunkter också. Utmaningen är att föreskriften ska fungera för all hälso- och sjukvård. ??

Hur tar ni till er att många sjuksköterskor är emot att tillåta delegering av läkemedel?

— Vi har varit på ett givande möte med Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. Vi tyckte olika om en del saker. Förslaget är ute på remiss, remissen är till för att man ska ha åsikter.??

Har ickelegitimerad personal tillräcklig kompetens för att klara det nya kravet att rimlighetsbedöma ordinationer??

— Finns inte kompetensen, så ska arbetsuppgiften inte delegeras.?

Ni får kritik för att inte ha gjort någon studie ?innan förslaget. Varför har ni inte det??

— Det gör vi inte när vi tar fram föreskrifter. ??

Ser ni en risk i att delegering kommer att införas brett, som i hemsjukvården??

— Vi måste lita på att vårdgivarna ger en god och säker vård. Vi kan inte gå in och bestämma hur det ska se ut på alla ställen i Sverige. Vi ger ett ramverk.?

— Det finns många andra bestämmelser som stadgar upp hur hälso- och sjukvården ska utföras. Det är inte möjligt att delegera all läkemedelshantering.?

— I dag bryts mot förbudet i föreskriften. Vi måste landa någonstans där det fungerar. Vi kan inte ha föreskrifter som vården bryter emot.

??I Socialstyrelsens undersökning om patient­säkerhet framkommer att kommunerna bedömer läkemedelshantering som det största riskområdet. Är det då inte farligt att föra in hemsjukvårdens arbetssätt i slutenvården??

— Vi har gjort många förändringar just för att säkra upp patientsäkerheten i hemsjukvården i den nya föreskriften. Nu ska man kontrollera mycket mer än tidigare

— Delegering får bara ske när det är patientsäkert. Bara för att möjligheten finns betyder det inte att man ska. Vi litar på att vården själv klarar av att besluta om när det är säkert.??

I konsekvensutredningen till förslaget står att sjuksköterskornas arbetstid kan frigöras till andra arbetsuppgifter. Vilka??

— Ja. Jag känner inte hälso- och sjukvården på det sättet att jag kan säga vad.??

Skulle nästa steg kunna vara att sjuksköterskorna i sin tur avlastar läkarna, genom att få ordinera läkemedel??

— Vi har fått en del propåer och önskemål ?de senaste åren om att sjuksköterskor ska få ?utvidgad ordinationsrätt. Fler grupper av sjuksköterskor vill in och få ordinationsrätt och det ska vi titta på.

Läs förslaget:

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården www.socialstyrelsen.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida