Östersund. Är stoppet för stafettläkare ett lagbrott?

Beslutet att införa ett stopp för stafettläkare i primärvården i Östersund innebär allvarliga risker för vårdskador. Revisorerna är kritiska.

11 juni 2013

Vårdfokus skrev i förra veckan om stoppet som gäller från den första juni. Enligt politikerna kostade stafettläkarna i primärvården i Östersund alldeles för mycket. Men stoppet får stora effekter och nu kommer kritik  både från landstingets revisorer och patientsäkerhetsenheten.

Frågan borde ha lyfts

Enligt Länstidningen Östersund tror revisorerna att beslutet kan strida mot både hälso- och sjukvårdslagen och mot patientsäkerhetslagen. De anser att landstingsstyrelsen borde ha lyft frågan till landstingsfullmäktige, och är mycket kritiska till att det saknas både konsekvensanalyser och beräkningar.

Riskerna är flera, anser Maria Omberg, verksamhetschefen på det jämtländska landstingets patientsäkerhetsenhet. Hon har, enligt Länstidningen Östersund, granskat primärvårdschefen Olle Christmanssons bedömning av patientsäkerhetsriskerna. Bland annat handlar det om risk för uteblivna diagnoser, felmedicinering, mindre tid för hembesök och fler patienter på akuten.

Dessutom pekar primärvårdschefen på att utan stafettläkare kommer inte distriktsläkarjouren att fungera, och vårdgaranti för besök och tillgänglighet per telefon kan inte kan hållas. Länet kan därmed inte heller erbjuda en jämlik vård. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida