kirurgi

Riskfyllt att opereras efter covid-sjukdom

Riskfyllt att opereras efter covid-sjukdom
Över 140 000 patienter ingår i studien, bland annat patienter som opererats vid Umeå universitetssjukhus. Foto: Elin Berge.

Personer som varit sjuka i covid-19 har ökad risk att avlida efter ett kirurgiskt ingrepp nära inpå sjukdomen. Därför bör man vänta sju veckor efter med operation.

Det är en stor internationell studie, där flera svenska sjukhus ingår, som har undersökt överlevnaden bland dem som opererats efter att de haft covid-19.

– Resultaten talar starkt för att planerade operationer bör vänta minst sju veckor efter att patienten har tillfrisknat från covid-19. Men det måste dock i varje enskilt fall vägas mot de risker som väntan med operation i sig kan innebära, säger Malin Sund, professor i kirurgi vid Umeå universitet och en av samordnarna för den svenska delen av studien, i ett pressmeddelande.

Bland de som aldrig haft covid-19 låg dödligheten efter operation på 1,5 procent. Bland de som opererades inom två veckor efter covidsjukdom var dödligheten 4,1 procent. Därefter sjönk dödligheten ju längre tid som gått. Efter sju veckor var det inte längre någon ökad risk. Den vanligaste dödsorsaken var lungkomplikationer.

Vänta ännu längre

Bland patienter som tillfrisknat, men hade kvar vissa symtom efter covid, gick det att se en fortsatt ökad dödlighet. Den gruppen kan alltså tjäna på att om möjligt vänta ännu längre med operation.

– I vissa fall är det inte möjligt eller önskvärt att vänta med operation, exempelvis om personen har en snabbväxande tumör. Då är det ändå ett lugnande besked att de allra flesta faktiskt överlever även om operationen måste ske direkt efter att man haft covid-19, säger Malin Sund.

Om studien

  • Studien baseras på över 140 000 patienter som opererades kirurgiskt i 116 länder under oktober 2020.
  • Bland dessa hade drygt 3 000 haft covid-19.
  • I Sverige har närmare 1 000 patienter vid nio sjukhus ingått i studien.
  • Studien CovidSurg Week har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Anaesthesia.

Det här är den hittills största studien av överlevnad vid operationer efter covid-19. I en tidigare mindre studie med underlag från våren 2020 var dödligheten alarmerande hög. Att skillnaden nu är mindre dramatisk kan både förklaras med att sjukvården blivit bättre på att handskas med komplikationer efter covid-19 och att underlaget i den nya studien är större och siffrorna mer tillförlitliga.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida