Ledarskap i vården

Så vände de skutan på kirurgkliniken

Så vände de skutan på kirurgkliniken
Hanna Hassel, biträdande enhetschef och Tina Gustavsson, enhetschef, går till en extern mentor en gång i månaden tillsammans och pratar om arbetet på avdelningen om frågor som uppstår. ”Som en parterapi, ha ha. Men det ger faktiskt jättemycket att reflektera tillsammans”. Foto: Mats Erlandsson.

Från kris till attraktiv arbetsplats på fem år. Det har enhetschefen Tina Gustavsson åstadkommit på en kirurgavdelning i Västerås, tillsammans med sina medarbetare. Men vägen dit har inte bara varit enkel.

Mysbelysningen är tänd i det rymliga personalrummet på kirurgklinikens avdelning 8 på regionsjukhuset i Västerås. På en anslagstavla sitter en färgglad affisch och skvallrar om en stundande klinikfest med rymdtema.

Gårdagens arbetsmiljö betygsätts varje morgon på ett annat upphängt papper, där dagarnas fält målas i grönt, gult eller rött. Rött står för arbetsskada, gult betyder risk för arbetsskada och det gröna är färgen för god arbetsmiljö. Majoriteten av fälten lyster i grönt.

Tina Gustavsson, som visar oss runt, pekar på tre gula fält längre bak i tiden och berättar om ett plötsligt covidutbrott på avdelningen som även drabbade personalen.

– Är det något vi behöver gå vidare med tar vi det till nästa apt. Vi har apt varannan vecka efter önskemål från personalen, vilket ju är rätt ofta. Det fungerar jättebra.

Kirurgkliniken Västerås, Tina Gustafsson, enhetschef längst fram i mitten. Övriga från vänster: Sara Blomdahl, Mari Hautala, Johanna Winberg, Ban Refat, Tamara Samir Mohi Al-Jezani
Viktigt med laganda och sociala aktiviteter tillsammans, tycker enhetschef Tina Gustavsson (mitten). Medarbetare från vänster: Sara Blomdahl, Mari Hautala, Johanna Winberg, Ban Refat, Tamara Samir Mohi Al-Jezani. Foto: Mats Erlandsson.

Två chefer som kompletterar varandra

Vi går mot chefsrummet längst bort i korridoren och på vägen stannar Tina Gustavsson till flera gånger och växlar några ord med både medarbetare och patienter.

Både hon och biträdande enhetschefen Hanna Hassel försöker vara närvarande i det praktiska arbetet på avdelningen, förklarar Tina Gustavsson och ler mot kollegan som också har anslutit.

– Vi kompletterar varandra och har så bra stöd i varandra.

För fem år sedan var avdelningen kantad av konflikter, dåligt bemannad och med dåligt rykte. Konflikterna i chefsleden, som bland annat handlade om bemanning och organisation, eskalerade till att båda dåvarande enhetscheferna sa upp sig. Efter två chefslösa veckor fick Tina Gustavsson frågan om hon kunde tänka sig hoppa in i ledarrollen ett tag. Hon sa nej.

– Jag var ju specialistsjuksköterska och ville fortsätta jobba med patienterna. Men sedan övertalade de mig att hjälpa till för att hålla avdelningen flytande tills de rekryterade en ny chef.

Ingen svarade på annonsen och Tina ombads att fortsätta i rollen. Det var inget lätt beslut, eftersom flera kollegor hade sympatiserat med de avhoppade cheferna och uppfattade henne som svikare, berättar hon med allvar i rösten. Men hon hade också många som uppmuntrade och trodde på henne.

Tung start med brister i arbetsmiljön

Den första perioden var tuff. Först hölls en stor arbetsmiljöworkshop för hela kliniken, där personalen diskuterade situationen tillsammans i smågrupper. Sedan följde samma sak för avdelningen.

– Vi grävde i allt, trots att det var tungt. Och det som kom upp på dessa möten gjorde oss verkligen gråtfärdiga. Vi fick reda på att det förekom kränkande särbehandling, utöver dålig bemanning och bristande struktur. Kompetensbrist hade vi också.

Hanna Hassel lägger till:

– Men jag tror att arbetsgruppen också fick energi av att alla kort lades på bordet. Sedan tog vi ju hand om det också, vilket gav personalen hopp framåt.

Fyra större mål formulerades för varje år, samtidigt som små förändringar och förbättringar genomfördes löpande.

– De större målen kunde handla om att jobba med kommunikationen, ett aktivt arbete med arbetsmiljön och mer struktur i vårdplaner och dokumentation. Personalen ville också ha fler möten, vilket vi verkligen har nu, säger Tina Gustavsson.

Tinas och Hannas tips till chefer

  • Var dig själv och bjud på dig själv som chef – var delaktig i avdelningens arbete och våga göra bort dig.
  • Var modig, ta ut svängarna lite! Det kan handla om till exempel i rekrytering – att våga anställa människor med olika personligheter, kvalifikationer och erfarenheter.
  • Var inte rädd för att synas och höras! Medarbetarna blir stolta om avdelningens arbete uppmärksammas.

Hyrsköterskorna fick inte delta på apt

Ett stort bekymmer var personalsituationen. Avdelningen hade vid tiden för konflikterna gjort sig beroende av hyrsjuksköterskor.

– Vissa av dem hade varit hos oss i över ett halvår, deltog i allt på avdelningen och tjänade över 10 000 kronor mer än de andra. Det var inte hållbart, säger Tina Gustavsson.

Beslut fattades om att försvåra vardagen för hyrsjuksköterskorna. De fick rotera runt mellan kirurgklinikens tre avdelningar så att de inte fick en fast tillhörighet. Apt och andra gemensamma aktiviteter var för de anställda.

– Det kan låta hårt, och det var också jobbigt för den sjuksköterskegruppen som var inne då. Men det ledde till att flera av dem faktiskt valde en anställning i stället, säger Tina Gustavsson.

Lätt att rekrytera och personalen trivs

I dag är avdelningen fullbemannad med fast anställd personal. Medarbetarenkäten visar en tydligt förbättrad arbetsmiljö och patientanmälningarna har minskat, berättar cheferna. Det är numera lätt att rekrytera nya medarbetare och nyutexaminerade söker sig aktivt hit på grund av det goda ryktet.

Kirurgkliniken Västerås, Ban Refat och Tina Gustafsson, enhetschef, smärtlindringspump
Tina Gustavsson (till höger) enhetschef och tidigare specialistsjuksköterska, vill vara närvarande i det dagliga arbetet på avdelningen och handleder gärna när tillfälle ges. Foto: Mats Erlandsson.

– Nu har vi utrymme att utveckla avdelningen och kompetensutveckla oss själva. Vi vill vara generösa med den möjligheten. Personalen kommer hela tiden med nya idéer om förbättringar och det har blivit lättare för oss att delegera uppgifter.

Finns det något som ändå kan vara svårt i chefsrollen?
– Att räcka till ibland. Jag har ju en väldigt stor personalgrupp, 43 undersköterskor och 28 sjuksköterskor. Ibland hinner jag inte med att fånga upp och prata med alla som jag vill. Men vi hjälps åt, säger Tina Gustavsson och tittar på sin kollega.

– Sedan jobbar vi ju rätt mycket båda två. Ibland kanske lite för mycket.

Cheferna har också satsat på att synas och höras på mässor och aktiviteter på näraliggande Mälardalens universitet, till exempel. På väggen ovanför oss hänger en tavla med en leende personalgrupp, i träningskläder och vattenflaskor med kirurgklinikens logga. Aktiviteter tillsammans, gemenskap och laganda är centralt för trivseln, konstaterar Tina Gustavsson.

– Om man lär känna varandra och kommer närmare, blir samarbetet bättre på jobbet också. Vi har väldigt roligt tillsammans.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida