Pengar till vården

Satsar en halv miljard på fler specialistsjuksköterskor

Satsar en halv miljard på fler specialistsjuksköterskor
Socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har kommit överens om satsningar på 7,6 miljarder på hälso- och sjukvården 2020. Av det är en halv miljard avsatt för specialistutbildning av sjuksköterskor.

30 januari 2020

De flesta av satsningarna som presenterades i dag har Vårdfokus redan skrivit om

– Vi vill betona hur viktigt det är att resurserna går till det de är avsedda för, sa socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens i dag där överenskommelsen mellan regeringen och SKR offentliggjordes. 

2,9 miljarder kronor läggs på att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Bland annat avsätts en halv miljard inom paketet till vidareutbildning av sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor på arbetstid med bibehållen lön. Resurser viks också för utvecklingen av karriärtjänster för sjuksköterskor.

Nära vård och psykiatri

För utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården avsätter regeringen 2,9 miljarder kronor till regioner och kommuner under år 2020. En fjärdedel av primärvården utförs i kommunerna, poängterade Lena Hallengren. I den satsningen ingår bland annat fast läkarkontakt, utveckling av arbetssätt för förebyggande vård och av digital samverkan mellan kommuner och regioner.

För att öka tillgängligheten inom barnhälsovården och bidra till god och jämlik hälsa avsätter regeringen 114 miljoner kronor.  

1,7 miljarder kronor går till främjandet av psykisk hälsa och omfattar bland annat mobila psykiatriteam, stöd till personer med samsjuklighet och suicidprevention.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida