Satsning på AST med i nya avtalet

Utbildningsanställningar för att minska bristen på specialistsjuksköterskor ingår nu i det centrala ?avtalet.

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, är överens om att utbildningsanställningar är en lösning som kan minska bristen på specialistsjuksköterskor.?

Vårdförbundets vårdstrategiska chef, Lisbeth Löpare Johansson, är nöjd.?

— Jag är jätteglad. Nu är vi överens om att AST är en riktig väg för att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor. Allra gladast är jag över vår samsyn och att vi som parter ska jobba med det här tillsammans, säger hon.??

Det har gått ett par år sedan Vårdförbundets styrelse beslutade att driva AST, akademisk specialisttjänstgöring, som en modell för att öka sjuksköterskors intresse för specialistutbildning. Grunden är att med full lön varva kliniskt arbete med studier.

?— Jag tycker att utvecklingen av AST har varit positiv och flera landsting och kommuner har infört vår modell. Men vi behöver få upp tempot och vår samsyn nu kommer att underlätta den processen, säger Lisbeth Löpare Johansson.?

I avtalet ingår en statlig satsning på utbildningstjänster. Enligt Dag Larsson (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, rör det sig om ett betydande belopp.

?— Jag kan inte nämna någon summa ännu, men det är rejält med pengar som avsätts från professions­miljarden vi nu förhandlar om. Det är bra, både för sjuksköterskors karriärmöjligheter och för att kunna lösa kompetensbristen, säger han.??

Dessutom ska Vårdförbundet och SKL gemensamt inventera tillgången på specialister. En del av arbetet ska fokusera på förutsättningar för specialisering för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. ?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida