Granskning

Sjukvårdspolitikern: ”Förödande att vi tappar erfarna”

Sjukvårdspolitikern: ”Förödande att vi tappar erfarna”
Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i Uppsala. Foto: Charlotte Rückl

Fler vårdplatser och mer insatser från primärvården. Det är några av lösningarna på krisen vid Akademiska enligt Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i Uppsala.

Patienter som larmar med grytlock och inte får medicin i tid. Ett dödsfall som kan ha orsakats av den pressade situationen. Vad tycker du om det?
— Jag kan inte kommentera enskilda avvikelser. Men det är absolut inte bra. Det har varit tufft länge, särskilt nu under sommaren och hösten. På akuten har vi stärkt upp med undersköterskor och farmaceuter för att klara omvårdnaden och medicineringen. Vi har stärkt triageringen och akuten har flera gånger tömts på inläggningsklara patienter. Det har lett till mer press på vårdavdelningarna, men hela sjukhuset behöver hjälpas åt. Många problem kvarstår dock.

Ivo pekar ut vårdplatsbristen som problemets kärna?
— Vi håller helt med. Vi har misslyckats att långsiktigt attrahera och behålla personal. Vi försöker ändra på det, bland annat har vi infört nya arbetstidsmodeller, kliniskt utvecklingsår och professionssteget, men det tycks inte hjälpa. Målet är att anställa minst 40 sjuksköterskor och 40 undersköterskor inom kort. Det kan bli aktuellt med ett lönetillägg inom de områden där det är särskilt svårt att få personal.

Hur mycket är ni beredda att betala för sjuksköterskorna?
— En attraktiv arbetsplats kräver mer än högre lön. Men just nu tappar vi erfaren personal vilket är förödande, inte minst för alla nya som måste fylla upp och ta ett orimligt stort ansvar. Vi måste bli bättre på att belöna dem som varit länge i yrket.

Vad ska ni konkret göra för att förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö?
— Viktigast just nu är att minska belastningen. Det kräver ett ännu närmare samarbete med primärvården och kommunerna. Fler äldremottagningar och mobila team ska införas, vilket förbättrar omhändertagandet utanför sjukhuset och minskar inläggningarna. Nästa år öppnar vi närvårdsplatser som bland annat kan användas till patienter som är för friska för att ligga kvar på Akademiska men för sjuka för att skickas hem. Vi behöver också bli bättre på att planera så att vår kapacitet följer behoven.

Hur ska ni vinna personalens förtroende? Många gör inte avvikelserapporter för att de inte hinner eller för att de varken får respons eller ser någon förbättring.
— Det är en katastrof. En av mina hjärtefrågor är att införa ett kvalitetsledningssystem. Alla medarbetare ska känna att de har tid att rapportera, de ska få respons på att avvikelsen följs upp och åtgärdas strukturerat. Då blir patientsäkerheten bättre och medarbetarna känner att de har inflytande.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida