Skåne: Sirius tillbakavisar konkursförvaltarens stämning

Skåne: Sirius tillbakavisar konkursförvaltarens stämning
Sirius Humanum avfärdar konkursförvaltaren Leif Ljungholms miljonstämning. - Sirius har lånat ut stora belopp till ambulansföretaget. Därför borde man se mer till helheten,säger företagets advokat Teodor Leffler till Vårdfokus.

Sirius Humanum avfärdar påståendet att företaget ska ha gynnat sig själva framför andra borgenärer i samband konkursen i Skåne i våras. De drygt 7,5 miljonerna som överfördes till moderbolaget dagarna före konkursen, bör ses i ett större perspektiv, menar företagets advokat.

17 december 2012

I början av november stämde Leif Ljungholm, konkursförvaltaren som utrett Sirius Humanum Ambulans konkurs i Skåne, moderbolaget Sirius Humanum på drygt 7,5 miljoner kronor. Anledningen är de miljontransaktioner som skedde i omgångar från konkursbolaget till moderbolaget strax före konkursen. Enligt Leif Ljungholm har bolaget genom transaktionerna gynnat sig själva framför andra borgenärer.

Eftersom Sirius Humanum bland bolagen i konsernen tillämpar ett så kallat cash flow-system, där pengar flyter obehindrat mellan olika bolag för att kunna fylla på där hål uppstår, ska betalningarna betraktas som ett led i en större helhet, menar företaget i sitt  svar till tingsrätten.

”Betalningar har utgått åt båda håll”

I svaret kritiserar man också Leif Ljungholm för att ha valt att fokusera på de nio dagarna före konkursen. Om Ljungholm i stället hade tittat på transaktionsmönstren mellan företagen under en längre tid hade han förmodligen sett saken annorlunda, menar Siris Humanum. Leif Ljungholm får också kritik för att han inte uppmärksammat betalningar från Sirius Humanum och in i konkursbolaget.

– Konkursförvaltaren ser för ensidigt på detta. Det är en affärsrelation som använts sedan Sirius etablerade sig i Skåne. Konkursförvaltaren har bara tagit fram betalningar som gått åt ena hållet, men inte de som gått från Sirius till ambulansbolaget, säger Sirius Humanums företrädare, advokat Teodor Leffler.

Visste om att bolaget skulle gå i konkurs

Däremot bemöter Sirius Humanum inte konkursförvaltarens påstående att man vid den aktuella tidsperioden, den 22 februari till och med den 2 mars, borde ha känt till att ambulansföretaget stod inför en konkurs. Eftersom styrelserna i Sirius Humanum och konkursbolaget var identiska, borde moderbolaget ha haft vetskap om den kärva ekonomin, och därmed ställt in betalningarna för att i stället säkerställa fortsatt drift.

– Det är klart att man förstod att bolaget skulle gå i konkurs. Men man ska komma ihåg att Sirius gjorde flera betalningar och stora inköp åt ambulansföretaget. De har i det närmaste agerat som en bulvan åt dem. Därför är det konstigt att titta på enstaka betalningar. Man borde se mer till helheten, säger Teodor Leffler.

Väntad hållning

Leif Ljungholm är å sin sida inte förvånad över Sirius Humanums hållning. Men enligt honom är de samlade transaktionerna på 7,5 miljoner kronor inte att betrakta som vanliga betalningar just på grund av att företaget visste om att konkursen var nära.

– Under en tid när företaget var på obestånd tog man emot pengar och betalade sig själva. De hävdar att betalningarna var ordinära, något man hade kunnat säga om de hade utgått till en annan leverantör. Men inte i det här fallet eftersom moderbolaget kände till det ekonomiska läget, säger Leif Ljungholm.

Region Skåne har också lämnat in en stämningsansökan mot Sirius Humanum. Den stämningen avser 14 miljoner kronor för ambulanstransporter som regionen menar sig ha blivit snuvade på i samband med konkursen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida