Covid-19

Skolsköterskor positiva till vaccinering i skolan

Skolsköterskor positiva till vaccinering i skolan

Efter höstlovet inleds vaccination av barn mellan 12 och 15 år, meddelade Folkhälsomyndigheten på torsdagen. Riksföreningen för skolsköterskor ser gärna att det sker på skoltid i skolans lokaler - men att externa vaccinatörer anlitas. "Vårt uppdrag är redan tillräckligt omfattande", säger ordförande Susann Magnusson. UPPDATERAD

16 september 2021

Svenska barnläkarföreningen, Skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen hör till dem som förespråkat covidvaccination för barn mellan 12 och 15 år i Sverige. Bakgrunden är att deltavarianten rapporteras kunna ge särskilt svåra sjukdomstillstånd för barn och unga. Skolläkarföreningen framhåller också att pandemin påverkar ungas psykiska hälsa och utbildning då restriktionerna inneburit oregelbunden skolgång, inställd undervisning och skolstängningar, skriver Läkartidningen.

Vid en presskonferens på torsdagen meddelade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och utbildningsminister Anna Ekström (S) att alla barn över 12 år ska erbjudas vaccin efter höstlovet.

– Det är genom skolorna vi kan nå alla elever och jag hoppas att regionerna nu inleder samarbete med huvudmännen, säger Anna Ekström.

Kuba vaccinerar tvååringar

Norge, Danmark, Tyskland och USA hör till de länder som redan börjat vaccinera barn från 12 års ålder. Nyligen beslutade även Storbritannien att erbjuda alla barn mellan 12 och 15 år en första dos. I Kina godkändes redan i juni ett vaccin som kan ges till treåringar. Samma fabrikat, Sinovac, har godkänts från sex år i Chile.

På Kuba har man denna veckan börjat ge tvååringar de inhemska vaccinen Soberana 2 och Soberana Plus, rapporterar tidningen Läkemedelsvärlden. Israel har sedan en tid gett Pfizer/Biontechs vaccin till barn från fem år som löper risk att insjukna i covid-19. Inom kort väntas företaget ansöka om godkännande för femåringar även i Europa. Moderna genomför just nu studier på barn mellan sex och elva år och arbetar också med att ta fram en lämplig dos för spädbarn, enligt Läkemedelsvärlden.

Etiska principer utmanas

Men vaccination av barn väcker etiska frågor. Bland annat riskerar det att strida mot principen om att all sjukvård ska vara till för patientens skull, inte för någon annans. Om barn ska vaccineras för att minska smittspridningen i samhället, snarare än att de riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, utmanas det förhållningssättet, menar Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet och ordförande i Region Skånes etiska råd.

– På gruppnivå är den väntade nyttan inte sådan att det normalt hade motiverat vaccination av hela åldersspannet. Och ju mindre nyttan är, desto tydligare blir det att annat ligger i vågskålen. I så fall, tycker jag att man ska tala klarspråk och säga att vi i första hand inte gör det här för barnens skull, säger han till nyhetsbyrån TT.

Johan Carlson framhåller att vaccineringen sker för barnens skull, framför allt så att de kan sköta sin skolgång. Han säger också att Folkhälsomyndigheten rekommenderar två doser.

– Vi har tittat på erfarenheter i andra länder, vägt för- och nackdelar och bedömt att fördelarna överväger.

Regler för vaccination av minderåriga

Det finns tre olika alternativ för regionerna när det gäller covidvaccinering av ungdomar.

  • Vårdnadshavare medföljer vid vaccinationstillfället. Det räcker då med en vårdnadshavare och inget skriftligt intyg behövs.
  • Skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare ska underskrift finnas från båda vårdnadshavarna på samtycksblanketten
  • Mognadsbedömning. Om samtycke från vårdnadshavare saknas, kan vaccination under vissa omständigheter ändå genomföras. Personalen kontrollerar att den unga kan uppge namn och personnummer, har förstått och fyllt i hälsodeklarationen, har förstått informationen om vaccinationen och följer de direktiv som mottagningen har vid besöket.

Dagens Nyheter genomförde i början av augusti en enkätundersökning som visade att elva regioner i första hand krävde samtycke från vårdnadshavare, åtta regioner gjorde i första hand en mognadsbedömning och två regioner hade inte specificerat någon föredragen lösning.

”Bör ske i skolan”

Susann Magnusson är ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor och till vardags enhetschef och medicinskt ledningsansvarig för elevhälsan i Uddevalla kommun.

Hur ställer ni er till vaccination av 12-15-åringar?

– Vi har inte agerat för att trycka på för att barn ska vaccineras. Vi är inte tillräckligt pålästa i rapporterna kring hur det fungerat i andra länder. Den bedömningen gör Folkhälsomyndigheten bäst.

Susann Magnusson, ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor. Foto: Anders E Skånberg.

Om det blir av – hur tycker ni att vaccinationerna ska genomföras?

– Vi menar absolut att de bör ske i skolan. Det finns många fördelar, till exempel kan man få en bra täckning och föräldrarna slipper gå från jobbet för att vara med. Däremot tycker vi inte att skolsköterskorna ska genomföra själva vaccinationen, även om det hade bidragit till trygghet för eleverna med personer de känner. Det främjande och förebyggande uppdraget är tillräckligt stort. Skolsköterskor har också fått större arbetsbelastning i samband med att pojkar började vaccineras mot HPV förra året.

Vilken roll är rimligt att skolsköterskorna har om vaccinationerna sker i skolan?

– Vi kan vara behjälpliga med viss administration och logistik.

Vad finns det för erfarenheter från vaccination i gymnasieskolor?

– Här i Uddevalla har det skötts av externa företag som redan har avtal med regionen. Skolorna upplåter lokaler och bistår med schema samt utdelning av hälsodeklarationer och samtyckesblanketter. I Borås vet jag att man promenerat klassvis till en arena där det funnits en stor vaccinationscentral.

Vilka hinder finns för externa företag att vaccinera barn?

– Det är bara skolsköterskor, distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som i dagsläget har rätt ordinera vaccin till barn under 16 år. För åldersgruppen 16-17 år har Socialstyrelsen gett dispens för sjuksköterskor som behärskar kunskapsområdet, så att de får ordinera covidvaccin även till den gruppen. Vi ser ett behov av att Socialstyrelsen beslutar om en liknande dispens för att ordinera covidvaccin till barn mellan 12 och 15 år för sjuksköterskor som redan ordinerat det till vuxna i ett halvår eller mer, säger Susann Magnusson, men understryker att styrelsen för Riksföreningen anser att det är av vikt att adekvat specialistutbildning krävs för att ordinera vaccin till barn när det gäller det allmänna vaccinationsprogrammet.

Hur stor är smittspridningen i högstadiet i Uddevalla just nu?

– Vi har haft två-tre fall på några av våra skolor den här terminen. Jag hade förväntat mig en större spridning, men min känsla är att den dämpas ganska snabbt på grund av att många i personalen har varit sjuka redan och är vaccinerade.

Hur väl kan eleverna följa restriktioner kring handhygien och att hålla avstånd?

– Vi har många elever och är trångbodda. Skolorna har inte byggts ut i den takt som krävts, vilket gör det svårt att hålla avstånd. Men vi gör vad vi kan, till exempel hålls klasserna separerade så mycket som möjligt.

Fotnot: Artikeln är uppdaterad med uppgifter från torsdagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida