Södertälje testar sex timmar mindre

Södertälje testar sex timmar mindre
Avdelning 23 med chefssjuksköterskan Daniel Tiberg och undersköterskan Süheyla Poli får prova sig fram till hur de kan jobba på bästa sätt. Foto: Mats Andersson/VLT

Experiment. Södertälje sjukhus har öppnat en avdelning där en ?nygammal arbetsmodell provas och arbetstiden är kortare.

3 februari 2016

Den nya akutsomatiska avdelning 23 får prova sig fram för att försöka hitta bästa sättet att jobba på, för både personalen och patienterna. Alla arbetar 80 procent med bibehållen lön, det vill säga 32,25 i stället för normala 38,25 timmar i veckan.

?I gengäld måste de arbeta varannan helg och treskift. Men chefssjuksköterskan Daniel Tibergs mål är att tillsätta rena nattjänster och att de som då får mindre obekväm tid ändå ska få behålla sin arbetstidsförkortning.??

Avdelning 23 provar också en ny arbetsfördelning, som egentligen är gammal och redan beprövad.?

— När vi presenterade idén fnissade många äldre kolleger och påpekade att de jobbade så på 1980-talet. Men allt går i cykler och det här vill vi testa just nu, säger Daniel Tiberg.

?Parvården, där en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans ansvarar för en mindre grupp patienter, har skrotats. I stället ansvarar arbetslaget tillsammans för samtliga 14 patienter på avdelningen. Så småningom är det tänkt att avdelningen ska få 19 vårdplatser fördelade på två arbetslag. Extern personal tas in för en del köks- och förrådsarbete så att de får mer tid till patienterna.?

Till stora delar har har de inspirerats av ett annat försöksprojekt, Framtidens vårdavdelning, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det är ett projekt som Vårdförbundet i Västra Götalandsregionen först var positivt till.

?— Men det är så långt ifrån personcentrerad vård man kan komma, trots att vi på Vårdförbundet, Västra Götalandsregionen och Sveriges kommuner och landsting ställt oss bakom att driva just det, säger Elisabet Flygare, samordnare för Vårdförbundet vid sjukhuset.

?Arbetsuppgifter fördelas i stället för patienter, konstaterar Elisabeth Flygare. Bland annat vänder sig Vårdförbundet mot att undersköterskor tar över ansvaret för vårdplaneringen inför patienternas hemgång.

I Södertälje säger Daniel Tiberg att de är väl medvetna om kritiken i Göteborg.?

— Men vi har plockat ut de delar som vi tycker är bra därifrån. Jag har till exempel valt att anställa en sjuksköterska som huvudansvarig för vårdplaneringarna, säger han.

Arbetstidsmodellen är densamma på båda försöksavdelningarna. I Göteborg har även den kritiserats av Vårdförbundet. Vid luckor i schemat på vardagar får den som hoppar in inte någon övertidsersättning direkt. Först efter fyllnadstid, upp till 100 procents arbetstid, utgår någon sådan. Daniel Tiberg har som mål att fylla upp med timanställda eller hyrpersonal. ?— Jag kommer aldrig att tvinga någon att gå in på fyllnadstid, säger han. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida