Specialdomstol avgjorde lönerna för vårdanställda på Island

Specialdomstol avgjorde lönerna för vårdanställda på Island
Gyða Hrönn Einarsdóttir tycker att avtalet är relativt bra sett till hur mycket lönerna höjs, men hon är inte säker på att det kommer att få alla biomedicinska analytiker som sagt upp sig att komma tillbaka till universitetssjukhuset i Reykjavik.

Ordföranden för biomedicinska analytikernas fackförbund tror inte att alla som sagt upp sig drar tillbaka sina uppsägningar.

17 augusti 2015

Just biomedicinska analytikerna kan sägas vara den spjutspets som drog igång vårens strejker bland offentliganställda inom sjukvården på Island.

Efter tio veckors strejk för högre löner och bättre arbetsvillkor valde regeringen och riksdagen att genom en ny lag förbjuda strejkerna i början av juni.

Förutom bimedicinska analytiker hade vid det laget även barnmorskor, sjuksköterskor och radiografer börjat strejka.

Efter strejken blev många så besvikna att de valde att säga upp sig. Bland biomedicinska analytikerna handlar det om drygt 25 stycken av de cirka 160 som i dag arbetar på universitetssjukhuset i Reykjavik. Värst drabbat är mikrobiologiska enheten där nära hälften av de biomedicinska analytikerna har sagt upp sig.

Sjuksköterskor har också sagt upp sig

Men även många sjuksköterskor har valt att säga tack och adjö. Av landets cirka 4 000 sjuksköterskor, varav 1 800 arbetar på universitetssjukhuset, har 265 sagt upp sig sedan den nya strejklagen trädde i kraft.

Riksdagens strejkstopp har överklagats, men så sent som i torsdags beslutade Högsta domstolen på Island att det inte bryter mot författningen.

Lagen innebar inte bara att strejkerna förbjöds, i praktiken bakbands också facken och arbetsgivaren staten från att på egen hand komma överens om lönerna, vilket i stället överlåtits till en specialdomstol.

I fredags beslutade specialdomstolen om lönenivåerna för de närmaste åren, vilka skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper.

Fick inte tio procent

Biomedicinska analytikerna, som hade krävt minst 10 procents lönökning för innevarande år, får nöja sig med ett tvåårsavtal där lönerna höjs med 7,5 procent från mars i år och 5,5 procent nästa år, vilket är lite mer än vad regeringen erbjudit.

– Men jag tror inte att det räcker för att alla ska ta tillbaka sina uppsägningar. Samtliga arbetar på universitetssjukhuset där det även finns många brister i arbetsmiljön. De tvingas ofta jobba i skift och har mycket övertid, säger Gyða Hrönn Einarsdóttir, ordförande för det isländska fackförbundet för biomedicinska analytiker.

Det hon är mest besviken över är att fackförbunden – och arbetsgivaren – är bakbundna av specialdomstolens utslag. De har ingen möjlighet att själva förhandla om lönen och om inflationen blir högre kan de inte begära ett nytt utslag från domstolen.

Sjuksköterskornas avtal gäller fyra år

Specialdomstolens utslag för sjuksköterskorna sträcker sig över fyra år. Från maj i år får de en löneökning på 7,4 procent, 2016 höjs lönerna med 6,5 procent, 2017 4,5 procent och 2018 3,0 procent.

– Jag har hört att en del av sjuksköterskorna kommer att dra tillbaka sina uppsägningar, men en del har redan fått andra jobb, säger Christer Magnusson, svensk redaktör för det isländska sjuksköterskeförbundets tidning.

Han tror att de allra flesta kommer att besluta sig i morgon kväll, efter att sjuksköterskeförbundet redogjort för avtalet på ett medlemsmöte.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida