Stabil vikt bäst för hälsan hos äldre

Stabil vikt bäst för hälsan hos äldre
För äldre är stabil vikt det viktigaste. Viktnedgång kan ofta tyda på sjukdom. Arkivbild: Colourbox

Forskare varnar för vikthets. Inget samband mellan övervikt och sämre hälsa hos personer över 65 år.

2 december 2013

– De som lever längst och är friskast i hög ålder är de som håller en stabil vikt genom livet, säger Anna Dahl som forskar om viktförändringar kopplat till hälsa sent i livet vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Efter att ha studerat viktförändringar i relation till hälsa och dödlighet konstaterar Anna Dahl att vi borde lugna oss lite när det gäller vikthetsen och i stället fokusera på viktförändringar.

Övervikt risk i medelåldern

Det är väl känt att övervikt i medelåldern innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2- diabetes och demens. Men det finns inte några tydliga samband mellan övervikt och sämre hälsa hos personer över 65. Där kan låg vikt i stället innebära högre risk för till exempel demenssjukdomar.

Hos äldre personer bör man vara speciellt uppmärksam på viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång kan orsakas av försämrad aptit på grund av sjukdom eller medicinering, eller av sjukdomar som gör att kroppen fått svårare att tillgodogöra sig näring.

Fokus på BMI

Äldre personer är i stort sett lika missnöjda med sin vikt som yngre personer och många vill gå ner i vikt.

Det finns idag inga specifika riktlinjer för vad som anses vara en hälsosam vikt för äldre, utan man följer världshälsoorganisationen WHO:s BMI-rekommendationer, som är likadana oavsett personens ålder.

Viktkurva för äldre

– Genom att fokusera på ett BMI-värde kan man missa värdefull information kring en persons hälsa. Kanske borde man inom vården införa viktkurvor för vuxna, precis som man följer barns vikt, säger Anna Dahl.

På fredag presenterar hon sin forskning om vikt och viktförändringar när hon håller sin docentföreläsning vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida