Ständigt för få

Ständigt för få
Anita Johansson oroar sig över patientsäkerheten. De är ständigt för få sjuksköterskor. Foto: Kristina Wirén

Kalmar. Ända sedan sommar­semestrarna har de varit under­bemannade. Nu går det inte längre, säger sjuksköterskan Anita Johansson. ”Folk går hem och gråter.”

4 februari 2015

Strax före jul sade Anita Johansson upp sig från kommunens hemtjänstgrupp. Liksom många andra av kommunens cirka 70 sjuksköterskor kände hon att hon inte orkar mer.

?Problemen började i samband med sommarsemestrarna. På Norrlidshemmet, där Anita Johansson och ytterligare åtta sjuksköterskor är placerade, var halva sjuksköterskegruppen ledig. En sjuksköterskestudent från termin fem fick ta på sig rollen som sjuksköterska och en läkar­student gick in som undersköterska. De som var kvar jobbade i princip dubbelt så mycket mot normalt. Sedan dess har bemanningsproblemen fortsatt.?

— Det har varit många sjukskrivningar. Men vi får nästan aldrig några vikarier. Jag kände att jag inte klarar det längre, säger Anita Johansson som arbetat som sjuksköterska i mer än 35 år.

??I Kalmar började sjuksköterskebristen märkas tydligt under förra året då det plötsligt blev avsevärt svårare att få tag på vikarier jämfört med tidigare.?

— Därför förstår jag att sjuksköterskorna är upprörda, säger Johanna Skarsgård, tillförordnad verksamhetschef.

?Som ensam sjuksköterska har Anita Johansson ansvar för cirka 55 patienter i hemmet, varav många är multisjuka. Är kollegan ledig blir det ytterligare 30. Mot ett löfte om att de skulle bli fler efter julledigheterna lät hon sig övertalas att stanna kvar.?

— Nu har de kastat in en timanställd, säger hon lätt sarkastiskt.?

Anita Johansson är förtroendevald för Vårdförbundet och skyddsombud. Hon beskriver en verksamhet där det är så tungt att sjuksköterskorna gråter för att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. De får ständigt mer att göra, trots att de inte blir fler. ??

I december lämnade hon och skyddsombudskollegan på Norrlidshemmet, Yvonne Sölvinger, in en riskanmälan till arbetsgivaren, eftersom de oroar sig för patientsäkerheten.?Ännu har de inte fått något svar som de är nöjda med.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida