Stark majoritet värnar aborträtten

Stark majoritet värnar aborträtten
Foto: Getty images

Den svenska abort­lagstiftningen kommer inte att förändras oavsett hur det går i valet. Inte heller samhällets syn på så kallad samvetsfrihet. Den slutsatsen kan dras av riksdagspartiernas svar på Vårdfokus frågor.

4 september 2018

Sju av åtta partier står bakom den svenska lagstiftningen om fri abort till och med vecka 18 — och efter särskild prövning även senare under graviditeten. Undantaget är Sverigedemo­kraterna som anser att Sverige, liksom flertalet länder i Europa, bör sätta gränsen vid vecka 12. Argumentet är bland annat att skapa ett större rättsligt skydd för fostret.??

Även när det gäller samvetsfrihet har Sverigedemokraterna en avvikande uppfattning jämfört med övriga partier. Frågan har tidigare varit aktuell i samband med att barnmorskan Ellinor Grimmark nekades anställning för att hon på grund av sin kristna tro vägrar att utföra aborter. Arbetsdomstolen prövade fallet och kom fram till att arbetsgivaren inte hade diskriminerat henne.?

Men Sverigedemo­krat­erna anser, med hänvisning till en resolution från Europarådet, att Sverige bör införa en lagstadgad rättighet att hänvisa till samvetsfrihet inom svensk sjukvård.??

Kristdemokraterna visar förståelse för att en del personer av samvetsskäl inte vill utföra vissa ingrepp, men anser att arbetsgivaren i sådana fall ska organisera arbetet så att dessa önskemål kan tillgodoses.?

Övriga partier anser att personer som tar ett jobb där abort ingår i arbetsbeskrivningen också måste vara beredda att utföra den. ”Abort är en grundläggande rättighet. Det är däremot inte en mänsklig rättighet att själv avgöra vilka arbetsuppgifter man vill utföra inom ett yrke”, svarar till exempel Miljöpartiet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida