Stora brister på utbildningarna för specialistsjuksköterskor

Stora brister på utbildningarna för specialistsjuksköterskor
Majoriteten av alla specialistsjuksköterskeutbildningar i Sverige har för dålig kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet.Arkivbild: Colourbox

Hela 70 procent av specialistutbildningarna kritiseras för bristande kvalitet i en stor granskning.

22 oktober 2014

Det är den ansvariga myndigheten Universitetskanslersämbetet som granskat 105 specialistsjuksköterskeutbildningar över hela landet. Endast 31 får godkänt. Övriga 74 utbildningar kritiseras för bristande kvalitet och har nu ett år på sig att åtgärda problemen. Risken är annars att de förlorar examenstillståndet.

Praktiken för dålig

Framför allt gäller kritiken studenternas förmåga att tänka och resonera utifrån beprövad vetenskap och även utifrån etiska aspekter. Stark kritik riktas också mot hur den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar – eller inte fungerar. Studenterna får inte alls i tillräckligt stor utsträckning vara med och själva utföra undersökningar och behandlingar och får på många håll ingen erfarenhet av vård i livets slutskede, enligt granskningen.

– Det är ett allvarligt läge som universiteten och högskolorna naturligtvis måste få rätsida på. Vår utvärdering visar samtidigt att de har goda förutsättningar att komma till rätta med problemen, vilket är positivt, säger universitetskanslern Harriet Wallberg.

Hård kritik

Både små och stora universitet och högskolor kritiseras hårt. Till exempel får Högskolan i Halmstad, Karolinska institutet, Mittuniversitetet och Lunds universitet kritik för alla sina specialistutbildningar.

Fyra specialistutbildningar sticker ut i positiv bemärkelse med bedömningen ”mycket hög kvalitet”: intensivvårdsutbildningen vid Göteborgs universitet, distriktssköterskeutbildningarna vid högskolan i Borås och högskolan i Skövde och barn- och ungdomsspecialistutbildningen vid högskolan i Jönköping. Dessa utbildningar får en belöning, en extra kvalitetspeng som regeringen delar ut.

Magisterexamen

Universitetskanslersämbetet har också granskat utbildningarna i vårdvetenskap och omvårdnad som leder till magisterexamen. Bland dessa får 5 av 29 utbildningar kritik för bristande kvalitet.

Här är hittar du resultaten för samtliga utbildningar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida