Fackligt

Strejkande sjuksköterskor i New York fick 19 procents lönelyft

Strejkande sjuksköterskor i New York fick 19 procents lönelyft
Sjuksköterskan Jaqueline Van Vliet håller upp en högtalare under strejk på New Yorks gator. Foto: Privat.

Efter tre dagars strejk har sjuksköterskorna i New York vunnit två stora segrar. En gäller säker bemanning och en ett rejält lönelyft fördelat över tre år. "Sjukhusen har varit tvungna att förbättra villkoren, eftersom de inte klarat att vara konkurrensmässigt attraktiva", säger sjuksköterskan Jaqueline Van Vliet. UPPDATERAD

Efter månader av förhandlingar valde sjuksköterskorna vid två av tolv privata sjukhus i staden New York att strejka tidigare i januari. Bakgrunden är en utmattad kår, efter att staden drabbades hårt under pandemin, och stort missnöje med lönerna. Det har lett till stora svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor på sjukhusen.

Sjuksköterskornas avtal med sjukhusen har varit låsta de senaste fyra åren, med löneökningar på tre procent årligen. Under den tiden har arbetsförhållandena blivit allt tuffare.

Strejken planerades för 17 000 sjuksköterskor av fackförbundet New York State Nurses Association, NYSNA. Men på flera av sjukhusen hann de förhandla fram lösningar innan strejken. I slutänden strejkade 7000 sjuksköterskor på de två akutsjukhusen Montefiore i Bronx och Mount Sinai på Manhattan.

Jacqueline Van Vliet arbetar på hjärtintensiven på ett av sjukhusen. Hon berättar om en situation som pressat sjuksköterskorna så hårt att många blivit utbrända och slutat.

Jacqueline Van Vliet. Foto: Privat.

– Vi arbetar ständigt underbemannade. Nya sjuksköterskor slutar oftast här inom ett halvår, eftersom de inte vågar arbeta under så osäkra förhållanden för patienterna, säger Jacqueline Van Vliet.

Hon var strejkledare på den egna avdelningen. En av hennes uppgifter under strejken var att stötta de nattarbetande sjuksköterskorna så att de kunde komma loss och börja sin strejk klockan sex första morgonen, när deras pass egentligen skulle avslutats klockan sju.

– Vi rapporterade över direkt till cheferna. Arbetsgivaren hade inte lyckats få in tillräckligt med hyrsjuksköterskor, vilket sannolikt beror på att hyrsjuksköterskorna ville vara lojala med oss som strejkade.

Straffavgifter vid underbemanning

Hon tycker att den mest betydelsefulla segern efter strejken är att de fått tydliga avtal om vilken bemanning sjukhusen måste ha gällande sjuksköterskor. Egentligen fanns det redan i det förra avtalet. Men enligt Jacqueline Van Vliet har sjukhusen brutit mot dessa ett stort antal gånger.

– Vi blev överkörda dagligen, för tidigare avtal bestod av mest en massa vackra löften. I det nya har vi nya skrivelser som ska säkerställa bemanningen. Det innehåller också en slags straffavgifter när sjukhuset bryter mot reglerna. En skiljedomare avgör dessa tvister, och avgifterna ska tillfalla oss sjuksköterskor på ett helt nytt sätt.

Sjukhusen får inte överskrida ett visst antal patienter per sjuksköterska, inte ens under raster.

Enligt fackförbundet innebär det nya avtalet en löneökning på sammanlagt 19 procent, fördelat på tre år. Till det kommer också förbättrade hälso- och sjukvårdsförmåner. Jacqueline Van Vliet hoppas att det ska räcka för att locka tillbaka de som slutat och behålla de som är kvar.

– Sjukhusen har varit tvungna att förbättra villkoren nu, eftersom de inte klarat att vara konkurrensmässigt attraktiva och hålla kvar sjuksköterskorna. De försökte först försämra vår sjukvårdsförsäkring, i stället har vi fått bättre sjukvårdsskydd, säger hon.

Orolig för patienter på hjärtintensiven

Hon har länge varit mycket orolig för patienterna på sin egen avdelning, hjärtintensiven.

– Många skift när jag kommer till arbetet och ser hur få vi är som arbetar får jag knappt luft. Patienterna är oerhört sjuka, det handlar om patienter som just fått hjärta eller lungor transplanterade, och den medicinska utrustningen är mycket avancerad. Varje liten miss vi gör sätter deras liv på spel.

Efter flera år på avdelningen, och under den pressade covidvården, blev hon själv utmattad, och fattade beslutet att hennes arbetsliv var ohållbart och måste förändras. Nu studerar hon till avancerad specialistsjuksköterska, nurse practitioner, de kommande tre åren.

Fack- och professionsförbundet NYSNA:s ledare Nancy Hagans kallar de nya bemanningsnivåerna för en historisk seger för sjuksköterskorna:

– De har satt i gång en rörelse så att hela landet kommer kunna få säker bemanning med sjuksköterskor. Det kommer ta tid, men förändringen börjar nu. Våra avtal skickas nu vidare till New Yorks hälsodepartement för att de nya personalnormerna ska kunna tillämpas enligt lag.

Nu följer avtalsrörelsen för de sjuksköterskor som är anställda direkt av staden i vården som drivs i offentlig regi, både sjukhus och i primärvården. Där vårdas en stor andel av de patienter som är socialt utsatta, hemlösa eller saknar sjukförsäkring. Förra veckan marscherade sjuksköterskorna genom staden för en jämlik vård. De önskar också se löner som är mer jämlika lönerna i privata sektorn.

Fotnot: Artikeln är uppdaterad med information om det tidigare gällande kollektivavtalet och de löneökningar som det innebar.

Fakta om strejken i New York

De två sjukhusen där sjuksköterskorna gick ut i strejk var de senaste av tio privata vårdgivare och sjukhus i staden New York där fackförbundet NYSNA fått igenom nya kontrakt. Enligt facket har de vid samtliga lyckats få bättre bemanningsnivåer, skyddsparagrafer för att säkerställa dessa, samt ökade löner på 18-19 procent fördelat på den treåriga avtalsperioden. Hos två vårdgivare pågår förhandlingarna fortfarande.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida