Sommaren 2023

Studenter bemannar ambulansen i sommar – facket kritiskt

Studenter bemannar ambulansen i sommar – facket kritiskt
Nicklas Modig, Vårdförbundets huvudskyddsombud vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är oroad över sommarens bemanning inom ambulanssjukvården. Foto: Privat och Getty Images.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg anställer 15 studenter som sjuksköterskeassistenter inom ambulanssjukvården i sommar. Modellen kommer från Örebro och kritiseras av Vårdförbundet i båda städerna. ”Det kan uppstå etiska dilemman och stress”, säger Nicklas Modig, huvudskyddsombud vid Sahlgrenska.

Ambulanserna i Göteborg blir fler än förra sommaren. Men bemanningen i några av dem kommer att bli annorlunda. Det är nämligen sjuksköterskestudenter som är färdiga med termin fem, som nu bildar team med en erfaren ambulanssjuksköterska. Facket och arbetsgivaren är oeniga om lösningen.

– Vi anser att man ska ha full kompetens när man är i ambulansen. Det här är inget som Vårdförbundet ställer sig bakom, säger Nicklas Modig, huvudskyddsombud vid Sahlgrenska sjukhuset.

Tanken är att studenterna, som arbetar under yrkestiteln sjuksköterskeassistent, enbart ska åka ut på lägre prioriteringsärenden, vilket innebär att de slipper blåljusutryckning. De högre prioriterade uppdragen, så kallade prio två och tre, kan handla om bedömning av patienter som eventuellt behöver sjukhusvård eller kan hänvisas till andra vårdinstanser. 

Etiska dilemman kan uppstå

Men Nicklas Modig är oroad över skörheten i upplägget. En prio två kan nämligen lätt förvandlas till en prio ett. En patient kan snabbt bli sämre. Om detta inträffar är tanken att ambulansen, som studenten bemannar, ska kalla på förstärkning.

– Men när det är ont om ambulanser kan de ställas inför etiska dilemman – ska vi lasta den här patienten själva eller vänta några minuter på att nästa ambulans kommer? Om den erfarna sjuksköterskan bedömer att de måste åka in direkt, får en oerfaren förare köra under stressade former.

Nicklas Modig befarar att det kan uppstå situationer som är pressande både för den erfarna sjuksköterskan, som får stå ensam med ansvaret och fatta svåra beslut, och studenten, som kan få en tuff start i sitt yrke.

– Den här lösningen kan bli en bra rekryteringsgrund, men också ge en avskräckande effekt.

Flera studenter har erfarenheter av akutsjukvård

Elisabet Hammar, verksamhetschef för ambulanssjukvården vid Sahlgrenska, anser att arbetsgivaren har säkrat upp ordentligt för risker som kan uppstå.

– Vi har nära till annat stöd – till andra ambulanser, akutläkarbil och narkosbil. Det här är en modell för en storstad. Vi har också ett inre befäl på SOS som är senior och ser till att bilarna åker på rätt uppdrag, säger Elisabet Hammar.

Ser du inga risker i det här?

– Min bedömning är att risken med att inte ha så många ambulanser igång är mycket större. I den bästa av världar hade vi haft en massa vikarier. Men som läget ser ut inom vården måste vi försöka hitta andra lösningar, säger Elisabet Hammar.

Elisabet Hammar påpekar att studenterna har rekryterats noga och att flera av dem har erfarenhet som undersköterska inom akutmottagning.

– Det har varit ett stort intresse för de här tjänsterna och de är handplockade. Vi har gjort djupintervjuer och referenstagningar.

Facket i Örebro har varnat för modellen

I Örebro har ambulanser bemannats med studenter på somrarna i över tio år. Hans Nilsson, som har jobbat som sjuksköterska inom ambulanssjukvården i många år, och är huvudskyddsombud och vice ordförande i Vårdförbundet Örebro, blir oroad när han hör att modellen ska införas i Göteborg.

– Jag har varnat för det här. Vi är inte alls nöjda, utan ser det både som en arbetsmiljö- och en patientsäkerhetsrisk.

Hans Nilsson har jobbat inom ambulanssjukvård i trettio år. Han är också vice ordförande i Vårdförbundet Örebro. Foto: Privat.

Även Örebro prövade att låta studenter slippa åka på blåljusärenden i början, men det är inte så lätt att göra rätt bedömning, anser Hans Nilsson.

– Jag har jobbat på SOS och vet hur svårt det kan vara att pricka rätt. Min erfarenhet är att prio tvåor kan vara lika sjuka som prio ettor. Vi testade att styra på olika bilar, men snart stod man där i fel läge i alla fall. Jag vet ett antal fall genom åren som inte blev så bra. Man försöker lösa det mesta, men ibland var det med guds försyn…

Hans Nilsson befarar samma sak som Nicklas Modig i Göteborg, att teamet med studenten lätt kan hamna i ett läge att behöva köra snabbt, utan utbildning att göra det. Eller ta ansvar för en mycket sjuk patient bak i bilen.

– Vi erfarna sjuksköterskor mår inte heller bra av att behöva göra de här bedömningarna. Det handlar om vår arbetsmiljö. Ansvarsmässigt är det ju som att arbeta själv.

Har ni lyft den frågan till arbetsgivaren?

–Ja, och de har svar på det. Om vi behöver hjälp ska vi dra dubbelbilslarm och kalla på en ambulans till. Problemet är om det inte finns någon annan ambulans ledig, vilket har hänt flera gånger för mig. Då får man laga efter läge.

Har ni försökt stoppa den här modellen från fackligt håll?

–Vi har haft jättemycket diskussioner om det. Men då kommer arbetsgivaren med att vi kanske inte får ut vår semester, eller att vi kanske få införa årsarbetstid med mer arbete på somrarna. Vi vill också kunna vara lediga med barn och barnbarn. Då blir man lite försiktigare i sin kritik. Det här har blivit ett nödvändigt ont som vi har fått acceptera.

Modellen följs upp och utvärderas

På Sahlgrenska sjukhuset är personalen också försiktig i kritiken, enligt Nicklas Modig. Hittills har sommarbemanningen lösts genom ett ”övertidsberg” och sjuksköterskorna på ambulansen vill gärna ha ut sin semester.

–Samtidigt är de måna om en bra arbetsmiljö också, så det är dubbelt, säger Nicklas Modig.

Modellen med sjuksköterskeassistenter kommer att följas noga och utvärderas, påpekar både fack och arbetsgivare.

– Funkar inte det här får vi försöka stoppa det, säger Nicklas Modig.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida