VFU-rapporten

Studenter har drabbats hårt under pandemin

Studenter har drabbats hårt under pandemin

För sex av tio studenter i Vårdförbundet Students nya vfu-rapport har pandemin påverkat utbildningen. Flera vittnar om stressen kring att själv bli sjuk och inte få tillgodoräkna sig praktiken. Många tvivlar på sitt yrkesval. ”Det är som om vi ska lära oss redan i utbildningen att vi ska pressa oss till botten och bita ihop,” skriver en student.

Bristande handledning på grund av sjuk personal, missade viktiga förberedelser inför praktiken på grund av inställda lektioner – och naturligtvis rädslan för att själv bli sjuk i covid-19. Pandemin går som en röd tråd genom årets vfu-rapport, som baseras på en enkätundersökning bland drygt 1200 studenter.

Nadja Ståhl, ordförande för Vårdförbundet Student.

– Det är enormt mycket mer kommentarer om dålig arbetsmiljö, dålig organisationskultur och kulturen på stället. Sjuksköterskor som är trötta, less, griniga och inte har tid med studenter. Vi har fått berättelser om studenter som farit från vfu-platsen gråtandes. Vi har suttit och varit arga när vi skrivit ihop rapporten. Det är så hemsk hur illa studenter blivit behandlade för att det varit hög arbetsbelastning. Studenterna upplever att de bara varit i vägen, säger Nadja Ståhl, ordförande för Vårdförbundet Student.

Men problemen börjar redan på lärosätena. I år har färre av de tillfrågade studenterna i rapporten känt sig väl förberedda inför vfu:n, jämfört med förra året. När det gällde teoretiska kunskaper svarade 70,3 procent att de kände sig väl förberedda, jämfört med 84 procent förra året. För praktiska färdigheter var skillnaden ännu större: 65 procent svarade ja förra året, jämfört med endast 41,4 procent i år. Boven i dramat är inställda lektioner under pandemin.

På grund av covid har i princip alla våra praktiska övningar blivit färre och kortare.

Student i undersökningen

”På grund av covid har i princip alla våra praktiska övningar blivit färre och kortare, varpå det inte heller finns tid att träna in moment och skapa en trygghet kring dem inför att faktiskt utföra dem på människor sen”, berättar en student i rapporten.

Hinns inte med

Som följd av personalbristen har det förekommit placeringar på covidavdelningar. På några ställen har personalen upplevts trött och studenterna har känt att de inte hinns med av handledare som arbetar under alltför hårt tryck. En respondent vittnar om en situation som blev jobbig för en studentkollega som inte ville vara på en covid-avdelning:

”Skolan erbjöd ingen annan plats och sa till studenten att om du inte genomför denna vfu får du göra om den nästa år, vilket jag inte tyckte var okej. Tog upp detta med kursansvarig men de såg inte problemet och studenten blev illa tvungen att genomföra sin vfu.”

VFU-rapporten 2021

Undersökningen genomfördes via en webbenkät under mars och april månad, som skickades till medlemmar i Vårdförbundet Student som går tredje till sista terminen på 25 högskolor och universitet på utbildningarna till sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker samt har en mejladress registrerad i Vårdförbundets medlemsregister.

Av 5259 mottagare valde 1258 att besvara enkäten, varav 91 procent sjuksköterskestudenter, 5 procent studenter på utbildningen för biomedicinska analytiker

En annan enkätdeltagare berättar hur hon placerades på en covidavdelning under sin graviditet men tackade nej. Hon ville inte heller dela omklädningsrum med personal på covidavdelningar på grund av risken för tidig födsel som följd av eventuell smitta: 

”Jag kontaktade då mitt lärosäte för att se om jag kunde göra en stor ersättningsuppgift i stället eller få det tillgodoräknat /…/ men fick ett nej, varvid jag nu ej kan slutföra mina studier eller erhålla min legitimation.”

Ensam med patienter

Andra kände att de missat mycket av upplevelsen av ”vanlig” vård när fokus till så stor del legat på covid-vård, och vittnar också om hur de lämnats ensamma med patienter:

”Det som påverkade mig som student var att jag många gånger fick gå in till patienterna själv, då man inte ville använda sig av onödigt mycket skyddsutrustning, dock kunde man ju kommunicera ändå genom dörren men det blir ju inte samma sak som att man har handledaren med sig i de moment man ska utföra.”

När det gäller handledning var de allra flesta, 81,2 procent, nöjda och svarade i undersökningen att de haft engagerade handledare under sin vfu-period.

Jag hade en stenhård handledare som jag inte riktigt kunde knyta an till.

Student i undersökningen

I enkäten tillfrågades studenterna även om de övervägt att byta yrke eller utbildning efter sin vfu. Nästan en fjärdedel, 23,5 procent, svarade ja. I fritextkommentarer angav flera dåligt beteende från handledare och annan personal på placeringen som anledning: ”Jag hade en stenhård handledare som jag inte riktigt kunde knyta an till. Tyckte hen var kall mot mig samt ointresserad. Fick ingen uppmuntran om det jag gjorde och för det mesta fick bara höra om det jag gjorde fel”, skriver en student.

Ett annat vittnesmål lyder: ”Opedagogiskt handledarskap som på vissa platser handlat om att trycka ner oss studenter istället för att lyfta oss.”

Även upplevelser av dålig arbetsmiljö har spelat in: ”Att se personal försvinna mer eller mindre varje vecka på grund av att de inte orkar mer. Då funderade jag på mitt val många gånger”, skriver en student, som också hör till dem som smittades med covid på sin vfu – och därför inte fick ihop alla sina timmar:

Det är som om vi ska lära oss redan i utbildningen att vi ska pressa oss till botten och bita ihop.

Student i undersökningen

 ”Jag gör en 50-timmarsvecka sista veckan för att ta igen så mycket jag kan efter covid och morgonen på sista passet mår jag så illa och är så yr i huvudet att jag inte kan gå själv. Går och lägger mig igen i några timmar, för att vakna och kunna gå hyfsat rakt och tar mig iväg till sista passet. Det är som om vi ska lära oss redan i utbildningen att vi ska pressa oss till botten och bita ihop. Så många gånger har jag funderat över mitt val. Vet fortfarande inte om jag kommer att jobba som ssk i slutändan. En bra arbetsmiljö är ett krav annars blir det inget.”

Mest uppskattade placeringarna

När det gäller vilket lärosäte som genomgående hade de mest uppskattade vfu-placeringarna rankade studenterna Jönköping University högst i år, strax före Högskolan Kristianstad, som därmed fick se sig petad från förra årets förstaplacering. Karlstads universitet kom på en tredjeplats.

Och genomgående hålls en kvalitet över mellanläget när det gäller vfu – inget lärosäte fick ett poängmedelvärde under 4 på en skala där 1 motsvarar mycket dåligt och 6 mycket bra. Färre än 5 procent av de svarande gav sin vfu-placering betyget 1 eller 2. 

8,8 procent uppger att de inte kunnat erbjudas någon vfu-plats i år, jämfört med 6 procent förra året.

I samarbetet mellan lärosäten och arbetsplatser där vfu:n sker verkar det fungera bättre än tidigare om man frågar studenterna, 67,8 procent svarade att det fungerar bra jämfört med 41 procent förra året. I fall där det inte funkade handlade det till stor om kommunikation – och i något fall oenighet om vad som gällde för en student som insjuknat i covid:

Fick covid och blev smittad på min vfu.

Student i undersökningen

”Fick covid och blev smittad på min vfu (vi var några stycken som blev sjuka) och skulle först enligt skolan inte behöva ta igen timmar om jag kunde bli godkänd på assceformuläret ändå. Jag uppnådde målen utan problem och mina handledare tyckte inte att jag behövde ta igen något. Huvudhandledaren däremot var väldigt bestämd att jag måste göra alla timmar för att bli godkänd och satte igång en karusell med handledare och skolan. Slutade med att jag fick ta igen en vecka och missade föreläsningar eftersom vi egentligen var tillbaka i skolan den veckan. Förstår inte riktigt vad huvudhandledaren hade med det att göra när skolan sagt att det är okej, men så blev det.”

Vårdförbundet Students ordförande Nadja Ståhl påpekar också att det är dåligt inte bara för studenterna med en dålig vfu-upplevelse – utan också för arbetsgivarna, som missar sin chans att locka ny personal.

– Vill de inte ha oss där? Om vi får en dålig vfu, då vill vi inte jobba på den arbetsplatsen, säger hon.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida