Vårdförbundet student

VFU viktig fråga på studenternas årsmöte

VFU viktig fråga på studenternas årsmöte
Nadja Ståhl, ordförande för Vårdförbundet student, hoppas på mycket engagemang och diskussion. Foto: Jenny Kallin

VFU, handledning och ingångslöner är tre viktiga frågor som ska diskuteras på Vårdförbundet Students årsmöte som startar i dag. I år sker mötet digitalt, dygnet runt och under flera dagar.

Det är ett annorlunda år. Vårdförbundets studentorganisation har därför arrangerat ett annorlunda årsmöte. Alla medlemmar är välkomna att delta, från och med idag måndag, till och med torsdag.

På en digital mötesplattform kommer det att finnas möjlighet att diskutera viktiga studentfrågor och komma med förslag på vad studentorganisationen bör arbeta med i fortsättningen.

Extra viktigt i år

— Fokus för oss är framför allt VFU och handledning, särskilt i dessa tider då verksamheterna har det tuff, berättar Nadja Ståhl, ordförande för Vårdförbundet student.

Hon föreslås bli omvald av valberedningen, som även lämnat förslag på flera nya namn till ny studentstyrelse som kommer att väljas under veckan.

På agendan finns också frågan hur blivande biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ska kunna bli mer synliga i organisationen, bland annat.

Fler medlemmar i fokus

Medlemmarna har även en proposition från studentstyrelsen att ta ställning till. Där är förslaget att styrelsen alltid ska utse en medlemsansvarig, med övergripande ansvar för att jobba med medlemsrekrytering.

Styrelsen vill vässa arbetet med att rekrytera fler studerandemedlemmar, eftersom medlemmar är grunden i hela organisationen och det som ger ett fackförbund styrka, berättar Nadja Ståhl.

Säg vad du tycker

Hon uppmanar alla studenter att hoppa in i årsmötet, som går att delta i när som helst på dygnet.

— Vi hoppas att många ska delta så vi får lite diskussioner. Alla kan gå in när det passar dem själva. Sedan är vi i styrelsen inne då och då, följer debatter och svarar på frågor.

Vårdförbundets hemsida finns mer information om hur årsmötet går till. Alla studerandemedlemmar har också fått ett mejl om hur de kan delta i mötet, berättar Nadja Ståhl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida