covid-test

Testmissar i hemmet ställer till det på labbet

Testmissar i hemmet ställer till det på labbet
Ida Lappalainen, biomedicinsk analytiker, och Irma De la Cruz Melara, infektionsbiolog, på Akademiska sjukhuset har stor erfarenhet av covid-tester. Foto: Privat.

Nästan tomma provrör, medskickade testpinnar, plånböcker och id-kort - och ett prov som var insvept i en tröja för att det inte skulle frysa. Egenprovtagningen för covid-19 har resulterat i en del udda leveranser till laboratorierna.

Labben runt om i landet har under de senaste veckorna jobbat för högtryck när antalet covidtest slagit rekord. De misstag som allmänheten gör när de tar testen hemma kan också skapa ökad arbetsbelastning för personalen.

Den kanske vanligaste orsaken till att ett egenprovtaget pcr-test inte går att analysera är att provet inte registrerats rätt.

– Sådana får vi in ett 40-tal av dagligen, säger Irma De La Cruz Melara, infektionsbiolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ett oregistrerat prov sparas i tre dagar och antecknas i ett särskilt dokument, i väntan på att den som skickat in det eventuellt hör av sig och kan uppmanas att registrera provet korrekt.

”Någon hade lindat in provet i en tröja”

Ungefär samma förfarande har man på företaget Dynamic Code i Linköping, som bland annat tar emot pcr-tester för Region Skånes räkning. Mer ovanliga inslag i just deras mottagning av egenprovtagna tester har varit plånböcker, mobiltelefoner och id-kort som skickats in.

Josephine Ovemyr, laboratoriechef på Dynamic Code. Foto: Dynamic Code

– Någon hade lindat in provet i en tröja, för att den var rädd att det skulle frysa. Vi har också fått diverse lappar med information som kunden har tyckt att vi ska ta hänsyn till, berättar Josephine Ovemyr, medicinsk biolog och laboratoriechef på Dynamic Code.

Klart är att all felaktig hantering av egenprovtagna pcr-tester medför merarbete för personalen på labbet. Irma De La Cruz Melara på Akademiska nämner bland annat problem med läckage från provrören. Ibland kan det visa sig vara någon annan vätska, till exempel handsprit. I de fallen går provet att analysera, men annars måste provet tas om. Andra fel kan vara att provrörets etikett är upp och ner.

– Då kan provet inte gå genom flödet och vi behöver sitta och pilla bort etiketten och sätta den rätt. Det händer också att de skickar in qr-koden de själva ska använda i stället för etiketten – då behöver vi registrera provet manuellt och det är ju en risk i sig, säger Irma De La Cruz Melara.

Några tröjinsvepta prover har varken hon eller hennes kollega, biomedicinska analytikern Ida Lappalainen, stött på. Däremot provstickor som blivit kvar i provröret och följt med i påsen till labbet.

– När det gäller prover som tas genom natriumkloridlösning som man sköljer runt i munnen har det hänt att det kommer väldigt lite lösning i provröret som skickas till oss. Då kan man fundera på om de råkat svälja större delen, säger Ida Lappalainen.

Hamstrar hemmatester

De senaste veckorna har arbetsbelastningen varit mycket hög i Region Uppsala. En januarivecka kom 21 000 covidtester in för analys – och även om det finns en korrelation med hur många som beställer provtagningskit är det inte alltid lätt att förutse topparna i flödet. Irma De la Cruz Melara berättar att det verkar som att en del inte skickar in sina beställda tester direkt, utan beställer i avsikt att spara provet för att testa sig vid ett senare tillfälle.

– Det kom in prover i en typ av rör som mest användes tidigare. Det blir svårt att hantera, plötsligt kunde det bara forsa in, säger Irma De La Cruz Melara.

Efter den höga arbetstoppen i januari ser läget på labbet på Akademiska sjukhuset nu ut att kunna lätta.

– Från och med den här veckan känns det lugnare, säger Ida Lappalainen.

Upp till 5 procent går inte att analysera

Per Sikora, provtagningssamordnare för covid-19 i Västra Götaland. Foto: Catharina Fyrberg.

Exakt hur många egenprovtagna tester som inte kan analyseras på grund av felaktig hantering varierar. Jospehine Ovemyr på Dynamic Code nämner 0,5-1 procent som en trolig andel.

Per Sikora, som är samordnare av provtagningen för covid-19 i Västra Götalandsregionen, säger att det vanligtvis handlar om 1 procent. Men med de senaste veckornas höga smittspridning av omikron har situationen i Västra Götaland varit lite speciell. Upp till 5 procent av proverna har inte kunnat analyseras, inte på grund av missar i egenprovtagningen, utan för att just den höga andelen positiva prover ökar risken för att testsvaret inte går att avläsa säkert.

– I en pcr-maskin kör man generellt en platta med 96 eller 384 prover i varierande temperaturer, beroende på vilken typ av testkit man använder. När man tar fram analyskitten är de kalibrerade efter en förväntad ungefärlig procentandel positiva tester i plattan. Den ånga som bildas vid uppvärmningen kan, om det är många positiva tester i plattan, ta med sig fragment av virus till närliggande brunnar. Den här ”bakgrunden” kan bli så hög att det slår över och ser ut som att testerna är positiva, säger Per Sikora.

Om det inträffar behöver proverna köras om efter en ny kalibrering – vilket ger en större arbetsbörda för dem som arbetar med analys.

– Det ställer till det i kön. Ibland behöver man köra en bricka en tredje gång. Det tar extremt mycket tid och är svårt att komma runt tyvärr, säger Per Sikora.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida