Kongressen 2022

Valberedningens förslag: De ska leda Vårdförbundet efter kongressen

Valberedningens förslag: De ska leda Vårdförbundet efter kongressen
Sineva Ribeiro, Janí Stjernström och Madelene Meramveliotaki föreslås bli ordförande respektive vice ordföranden av valberedningen. Foto: Ulf Huett och Sanna Björkman.

Sex nya ledamöter och byten på båda vice ordförande-posterna. Men Sineva Ribeiro föreslås sitta kvar en fjärde mandatperiod som ordförande i Vårdförbundet. På torsdagen presenterade valberedningen sitt förslag till förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer.

På kongressen i maj ska bland annat en ny förbundsstyrelse utses. Efter intervjuer med samtliga nominerade har förbundsvalberedningen nu kommit med sitt förslag, med totalt sex nya ledamöter.

De föreslås bli ny förbundsstyrelse i Vårdförbundet

  • Ordförande: Sineva Ribeiro, specialistsjuksköterska kirurgisk omvårdnad, Västra Götaland
  • Vice ordförande: Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska, Skåne, och Janí Stjernström, specialistsjuksköterska, ambulansen, Västmanland
  • Styrelseledamöter: Sophia Godau, biomedicinsk analytiker, Stockholm, Camilla Gustafsson, röntgensjuksköterska, Värmland, Catrin Johansson Pettersson, sjuksköterska/första linjens chef, Västerbotten, Emma Klingvall, specialistsjuksköterska kirurgi, Östergötland, Oscar Martinez Martinez, sjuksköterska, Stockholm, Åsa Mörner, barnmorska/universitetslärare, Örebro, Anna Seiborg Kidell, sjuksköterska, Kronoberg, Pernilla Widholm Jolgård, distriktssköterska, Västra Götaland

Källa: Förbundsvalberedningens förslag 2022.

– Det har efterfrågats en förnyelse och vi i valberedningen har eftersträvat en styrelse som kan hålla flera mandatperioder. Kandidaterna har en bred erfarenhet från olika typer av verksamheter, till exempel finns en bemanningssjuksköterska med. Flera har också erfarenhet från avdelningsstyrelser, säger Mimmi Högblom, sammankallande i förbundsvalberedningen.

Mimmi Högblom, sammankallande i förbundsvalberedningen. Foto: Privat.

Hur stor förnyelse är möjlig och ändå behålla kontinuiteten?

– Att det är just sex nya är inget medvetet val, utan beror också på hur många av de gamla ledamöterna som velat sitta kvar. Personerna har valts utifrån sin kompetens och hur de presterat på intervjuer och i sina presentationer. Det viktigaste är att det är ett team som kan samarbeta på ett bra sätt för att förverkliga kongressens beslut.

Valberedningens förslag innehåller en man och tio kvinnor. I den avgående finns två män. Hur tänker ni kring könsfördelningen?

– Det handlar om underlaget och teamets sammansättning. Förra gången, inför kongressen 2018, hade vi turen att det fanns två möjliga manliga kandidater. Så är inte alltid fallet. Och den man som vi föreslår till förbundsstyrelsen, Oscar Martinez Martinez, är inte med på grund av sitt kön utan sin kompetens.

Ni föreslår även två nya personer som vice ordförande. Båda har bakgrund i förbundsstyrelsen. Var det ett krav?

– Nej, men det är en viktig aspekt att ha den erfarenheten när man sitter på den näst högsta positionen i Vårdförbundet. Det krävs en erfarenhet som motsvarar uppdraget.

Valberedningen föreslår Sineva Ribeiro för en fjärde period som ordförande. Varför?

– Utifrån det underlag vi har ser vi att Sineva Ribeiro just nu är det bästa alternativet. Återigen vill jag poängtera att det är ett team, inte elva Zlatan som ska gå in och göra något själva. Nu är det upp till kongressen att avgöra om den tycker att förslaget är bra.

Detta sker på Vårdförbundets kongress

Vårdförbundets kongress hålls den 13-16 maj 2022 på Bohusgården i Uddevalla.

Kongressens uppgift är enligt stadgarna att besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod, besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi, besluta om medlemsavgift och organisation, välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, revisorer, avtalsråd och valberedning samt att granska verksamheten den gångna kongressperioden.

Vision och mål kan medlemmarna påverka genom att skriva motioner till kongressen. När motionstiden gick ut 1 december 2021 hade 133 motioner inkommit. Alla motioner kommer inte att behandlas på kongressen. En del behandlas i stället direkt av förbundsstyrelsen eller av Vårdförbundets kansli.

Fram till den 31 januari 2022 var det möjligt att nominera kandidater till förbundsstyrelsen. Efter det har valberedningen arbetat med att ta fram ett förslag till ny förbundsstyrelse. Förslaget presenterades den 10 mars. Beslut om vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen fattas på kongressen.

Källa: Vårdförbundet

Vad kan du säga om sammansättningen i ert förslag till avtalsråd?

– Även där finns en viss förnyelse, men det är viktigt att behålla bredd i kunskap och erfarenhet av att arbeta under flera olika avtal och förhandla om olika avtal.

Det är en intensiv avtalsvår med både HÖK22 och regionernas initiativ till nya villkor för hyrpersonal. Kommer avtalsrådet att få en extra viktig roll den kommande mandatperioden?

– Förhoppningen är att parterna har enats om HÖK22 före kongressen. Det nuvarande avtalsrådet har haft en hel del att göra, det har varit många små avtal att förhandla om de senaste åren.

För första gången ska två ersättare väljas utöver de fyra revisorerna. Har ni haft tillräckligt underlag där?

– Ett flertal nominerade har fallit bort på grund av att de kandiderar till uppdrag som är oförenliga med revisorsposten. Men jag skulle säga att det har varit lite fler nomineringar till förbundsrevisorer än vanligt. Jag är tacksam att vi enats om det här gänget, där det finns en stor kompetens.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida