Hot och våld i vården

Var tredje person med demens blir fysiskt aggressiv

Mer än var tredje person med en demenssjukdom blir fysiskt aggressiv under sin sjukdom. Vanligast är det hos personer med Alzheimers sjukdom. Men de som lider av frontallobsdemens blir oftare aggressiva och utövar ett grövre våld.

20 september 2017

Det visar en studie som gjorts av två läkare vid Lunds universitet och som presenteras i Läkartidningen.

De har undersökt 281 avlidna patienter som efter sin död har fått diagnosen neuropatologisk demens verifierad.

Syftet var att undersöka hur vanligt det är att personer med demens blir fysiskt aggressiva, vilka som drabbas och när beteendet uppträder första gången.

Enligt forskarna själva har ingen liknande studie gjorts tidigare.

Resultatet av deras analys visar att 35 procent av de 281 individerna var fysiskt aggressiva under sin sjukdomsperiod. Vanligast var det hos personer med Alzheimers sjukdom, 42 procent.

Men personer med frontallobsdemens blev tidigare i sjukdomsförloppet fysiskt aggressiva jämfört med dem som led av Alzheimers sjukdom. De blev dessutom fysiskt aggressiva oftare och tog till grövre våld.

De som utsattes för våldet var främst sjukvårdspersonal, följt av medpatienter. Även närstående och helt okända personer drabbades.

Patienter med Alzheimers sjukdom blev framför allt fysiskt aggressiva i samband med olika omvårdnadssituationer medan personer med frontallobsdemens stod för en större del oprovocerat våld.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida